kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » "Na dobry początek"

"Na dobry początek"

Dodano: 07.07.2015 09:00 "Na dobry początek"
Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków w VIII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”. Celem programu jest podnoszenie jakości edukacji i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości. Dofinansowanie projektów w wysokości od 3 do 10 tys. zł można przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców.

Projekty mogą zgłaszać fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

 

Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy w wysokości 10% dofinansowania.

 

Kryteria uwzględniane przy ocenie wniosków to: nowatorskość, przydatność projektu dla odbiorców, partnerstwo – wykorzystanie zasobów lokalnych i współpracaz innymi organizacjami przy realizacji projektu,  zaangażowanie rodziców, zespół i kompetencje realizatorów, spójność zaplanowanych działań, klarowność budżetu oraz dochód na mieszkańca gminy, w której ma siedzibę wnioskodawca

 

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej poprzez formularz wniosków online . Termin zgłaszania wniosków upływa 10 września 2015 roku o godzinie 12:00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 31 października br., a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2016 roku.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu oraz instrukcją składania wniosku .

 

Od początku realizacji programu „Na dobry początek!” Fundacja BGK dofinansowała 188 projektów edukacyjnych, przeznaczając na ten cel niemal 1,653 mln zł. Dzięki nim 6.780 dzieci wzięło udział w zajęciach:  plastycznych, muzycznych, teatralnych, językowych, sportowych i związanych z poznawaniem środowiska naturalnego, w 71 społecznościach możliwe było przeprowadzenie zajęć dla dzieci niekorzystających wcześniej z żadnej formy edukacji przedszkolnej. 106 przedstawicieli grantobiorców uczestniczyło w szkoleniach służących podnoszeniu ich kompetencji z zakresu pracy z dziećmi.

 

Informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel.: (22) 522 93 75 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub mailowo:

 

inf.pras/sk