kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » List do mieszkańców Stanisławic w sprawie chodnika

List do mieszkańców Stanisławic w sprawie chodnika

Dodano: 19.12.2011 08:00
Trwają starania o wybudowanie chodnika w Stanisławicach, w związku z pojawiającymi się problemami oraz niedomówieniami, Starosta Bocheński postanowił wytłumaczyć sprawę mieszkańcom i skierował do nich list, którego treść przedstawiamy poniżej.

Szanowni Państwo,

w związku rozpoczęciem przez powiat bocheński realizacji inwestycji budowy chodnika w Stanisławicach, jako gospodarz powiatu jestem zobowiązany do przedstawienia i wyjaśnienia Państwu obecnego stanu zaawansowania tegoż przedsięwzięcia.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy wykonawcą autostrady, a Zarządem Powiatu ustalono, że w zamian za udostępnienie drogi powiatowej do przejazdu na budowę autostrady wykonawca, wykona chodnik przy drodze powiatowej w Stanisławicach. Do tej pory wykonany został chodnik po stronie południowej na długości 600 metrów. W chwili obecnej trwają starania w celu realizacji chodnika po stronie północnej na długości 1033 metrów.

Poniżej przedstawiam Państwu harmonogram najważniejszych zdarzeń związanych z realizacją inwestycji:

- w grudniu 2010 roku dokumentacja projektowa na chodnik zostaje wykonana na zlecenie PZD i dostarczona do siedziby PZD,

- do wójta Gminy Bochnia wpływa pismo od mieszkanki Stanisławic, która wykazuje swoje zaniepokojenie budową chodnika i uzyskuje odpowiedź Wójta Gmina Bochnia informującą o tym, iż budowa chodnika w tym miejscu nie jest planowana,

- do wszczętego postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego wpływa sprzeciw dwóch mieszkańców Stanisławic, przez co procedura uzyskania niezbędnych pozwoleń celem rozpoczęcia budowy chodnika w Stanisławicach zaczyna się przedłużać. Konsekwencją tego jest zawieszenie postępowania w sprawie do czasu wyjaśnienia roszczeń tych mieszkańców,

- w Starostwie odbywa się spotkanie z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, w tym Wójta Gminy Bochnia, który zobowiązuje się do rozmowy z mieszkańcami wstrzymującymi budowę chodnika,

- PZD kieruje pismo do Wójta Gminy Bochnia, w którym informuje, że celem kontynuacji prac związanych z powstaniem potrzebnego i oczekiwanego przez mieszkańców chodnika koniecznym jest uzyskanie wymaganych zgód od wnoszących sprzeciw właścicieli działek,

- do chwili obecnej brak jest niestety reakcji i działań Wójta w powyższym zakresie pomimo deklaracji zaangażowania,

- w październiku podejmując próbę mediacji, osobiście udałem się do mieszkańców wnoszących sprzeciw w realizację w/w inwestycji, w efekcie naszej rozmowy mieszkańcy wyrazili zgodę na wykonanie przykrycia rowu, który jest niezbędny w celu realizacji budowy chodnika,

- w listopadzie br. wpływa sprzeciw od spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, w związku z czym podjęto rozmowy mediacyjne ze spółką.

W związku z powyższym zapewniam Państwa iż, tak długo wyczekiwana inwestycja rozpocznie się zaraz po otrzymaniu wymaganych pozwoleń. Jednocześnie chciałbym Państwa zapewnić iż środki na w/w inwestycję zostały zabezpieczone i inwestycja zostanie zrealizowana. Dołożę wszelkich starań, aby doprowadzić to przedsięwzięcie do stanu ostatecznego, tak aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo i komfort.

Z poważaniem

Jacek Pająk

Starosta Bocheński

 

sw