kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » LGD "Dolina Raby" poszukuje firm budowlanych i spożywczych

LGD "Dolina Raby" poszukuje firm budowlanych i spożywczych

Dodano: 29.01.2016 08:00 LGD "Dolina Raby" poszukuje firm budowlanych i spożywczych
LGD "Dolina Raby" poszukuje firm budowlanych i spożywczych (producenci żywności) chętnych do współpracy w ramach dwóch inicjatyw klastrowych. Klastra Budowalnego i Klastra Spożywczego.

Klastry dają możliwość współpracy pomiędzy firmami z naszego obszaru oraz współpracy z instytucjami naukowymi za pośrednictwem LGD "Dolina Raby". W ramach klastrów LGD będzie też informować o możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na wprowadzanie innowacji w tych firmach.

W trakcie prac zdecydowano o podjęciu inicjatyw klastrowych w zakresie dwóch branż z potencjałem rozwojowym (których jest w regionie więcej w stosunku do innych w strukturze firm w kraju): budowlanej i spożywczej. Klastry, dzięki geograficznej koncentracji firm jednej branży lub pokrewnych w jednym miejscu i ich współpracy ze środowiskiem nauki, mogą lepiej konkurować na rynku poprzez wspólne i komplementarne działania czy też podejmować działania innowacyjne.

Spotkania konsultacyjne z przedsiębiorstwami wskazały na brak ich współpracy z instytucjami naukowymi, brak działań związanych z wdrażaniem nowych technologii i innowacji oraz wiedzy nt. możliwości wsparcia w tym zakresie. Klastry, w których partnerami przedsiębiorstw będą ośrodki naukowe i szkoleniowe, pozwoli ten brak innowacyjności firm poprawić.

Najbardziej znanym klastrem na świecie jest „Krzemowa Dolina” – skupisko firm komputerowych i informatycznych. Ale też klaster stanowi większe ryzyko dla lokalnej społeczności. Duża koncentracja jednej branży i nieproporcjonalny udział poszczególnych działów w pojedynczych sekcjach gospodarki, może stanowić zagrożenie, chociażby w przypadku potencjalnych spadków koniunktury. Upadek branży w klastrze wywołuje nieporównywalnie większy skutek niż w gospodarce bardziej zdywersyfikowanej. Jedną z metod obniżenia ryzyka jest innowacyjność i transfer technologii, mająca na celu wyprzedzanie konkurencji. Szansą dla rozwoju klastrów są środki unijne, które w dużej mierze przeznaczono w okresie programowania 2014-2020, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, na rozwój innowacji i nowych technologii. Wynika to z faktu, że pierwszym celem Strategii 2020 jest „rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji”.

 

inf.pras: LGD Dolina Raby/sk