kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Łącznik autostradowy w KOM-ie ?

Łącznik autostradowy w KOM-ie ?

Dodano: 16.05.2012 14:00 Łącznik autostradowy w KOM-ie ?
Zaplanowany na dzień 14 maja Konwent Starosty Wójtów i Burmistrzów Powiatu Bocheńskiego, otworzył gospodarz powiatu Starosta Jacek Pająk. Na spotkanie zaproszony został dr.hab. Aleksander Noworól, Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych UJ, który przedstawił diagnozę kluczowych obszarów naszego regionu w świetle Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM).

W województwie małopolskim wyróżnionych zostało 5 subregionów: subregion Krakowskiego  Obszaru Metropolitalnego (Kraków),do którego zakwalifikowany został Powiat Bocheński, tarnowski (Tarnów), sądecki (Nowy Sącz), podhalański (Nowy Targ, Zakopane), oraz subregion Małopolski Zachodniej (Oświęcim, Olkusz, Chrzanów).

Ideą projektowanych zmian systemowych jest zbudowanie zintegrowanego,   wieloszczeblowo skoordynowanego systemu planowania rozwoju, zerwanie z dualizmem planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego. Kierunkami nowej polityki regionalnej są m.in.: terytorialne oddziaływanie polityk, nacisk na wykorzystanie potencjału wszystkich regionów, współpraca różnych szczebli w ramach zarządzania wielopoziomowego.

Podczas poniedziałkowego spotkania poruszone m.in. zostały trzy zasadnicze tematy, które wpisują się w kierunki działania i propozycje projektów w obrębie strategii a mianowicie rozmawiano o transporcie zbiorowym w ramach „Stworzenia bazy informacji o transporcie zbiorowym”,  problemach edukacyjnych- projekt „Wzmocnienie związku oferty edukacyjnej z potrzebami rynku pracy” oraz o tzw. finansowaniu łącznika autostradowego w ramach „Integracji oferty komunikacyjne
oferty komunikacyjnej w skali regionu”.

W związku z dyskusją o zasadach wydatkowania funduszy UE w nowej perspektywie finansowania, istotnym staje się wykazanie dużego znaczenia łącznika autostradowego nie tylko w kontekście rozwoju powiatu ale przede wszystkim jako przedsięwzięcia wzmacniającego potencjał gospodarczy całego subregionu a w konsekwencji zabezpieczenie środków finansowych na jego realizację. Dlatego podczas konwentu wypracowano jednoznaczne stanowisko dotyczące zabiegania o wpisanie w/w inwestycji w zadania KOM-u -mówi starosta bocheński Jacek Pająk.

Przedstawiono również wyniki badań fokusowych przeprowadzonych w marcu tego roku w kategoriach: warunki życia i pracy, infrastruktura transportowa, potencjał kapitału ludzkiego, bariery administracyjne, warunki prowadzenia działalności gospodarczej, warunki rozwoju turystyki.

Prof. Noworól zwracał uwagę na poczucia bezpieczeństwa jakie może zapewniać nasz region a także wielość oferty terenów inwestycyjnych dla potencjalnych przedsiębiorców. Wielokrotnie podkreślał zalety Powiatu Bocheńskiego odnosząc się m.in. do walorów rezydencjalności.

W spotkaniu udział wzięli Starosta Bocheński Wicestarosta Bocheński, Wójtowie Gminy: Trzciana, Rzezawa, Lipnica Murowana, Drwinia, Łapanów a także przedstawiciele Urzędu Miasta w Bochni oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bochni.