kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Konwent Starostów Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego

Konwent Starostów Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego

Dodano: 06.07.2012 11:55 Konwent Starostów Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego
W ostatnim tygodniu czerwca w Zakopanem odbył się wspólny Konwent Starostów Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego. Na zaproszenie Przewodniczących Konwentów w posiedzeniu udział wzięli Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Małgorzata Mrugała Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Rudolf Borusiewicz Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich, Robert Żołynia Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Podczas posiedzenia poruszone zostały następujące tematy:

- program współpracy międzynarodowej w paśmie Karpat

- prezentacja projektu „Redyk Karpacki 2013”

- nowa ustawa o działalności leczniczej

– analiza wpływu ustawy na zarzadzanie szpitalami powiatowymi

-  możliwości dofinansowania zadań ekologicznych ze środków WFOŚiGW

- projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych dotyczący ograniczenia deficytu jednostek samorządu terytorialnego i osób prawnych z sektora finansów publicznych (SPZOZ)

- zabezpieczenie w subwencji oświatowej środków na wyższą składkę rentową w następnych latach

- ograniczenie kar finansowych dotyczących zamówień publicznych realizowanych ze środków unijnych (stosowanie taryfikatora kar) niezgodnego z polskim prawem (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2011 r.)

Przyjęto cztery wspólne stanowiska:

1. w sprawie interpretacji  art. 54 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),

2.  w sprawie zmian aktów prawnych regulujących organizację Ratownictwa Medycznego,

3. w sprawie propozycji zmian w systemie dochodów samorządowych związanych z wpłatami niektórych jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa i przygotowanej nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

4. w sprawie odstąpienia od zwrotu naliczonej różnicy kwoty subwencji oświatowej w wyniku przeprowadzonych kontroli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych przez Urząd Kontroli Skarbowej.