kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Dodano: 16.05.2016 16:00 Konsultacje społeczne
Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 16 maja do 23 maja 2016 roku prowadzone są konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie, a także likwidacji: Szkoły Policealnej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie oraz Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy, zmiany siedziby szkół i utworzenia zespołu szkół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.

Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnopowiatowy  i obejmują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione a art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje są przeprowadzane w formie konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych gdzie każdy może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego projektu uchwały.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pokój 309, tel. 0-14 615-37-68, w godzinach: poniedziałek 9:00-17:00 wtorek – piątek 7:30-15:30.

Powyższe konsultacje społeczne przeprowadzane są w oparciu i zgodnie z:

1.    „Zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Bocheńskiego” określonymi przez Radę Powiatu w Bochni Uchwałą Nr XL/434/2014 z dnia 12 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r., poz. 5846).

2. Uchwałą Zarządu Powiatu w Bochni z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie, a także likwidacji: Szkoły Policealnej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II  w Łapanowie oraz Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy, zmiany siedziby szkół i utworzenia zespołu szkół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.

 

sk