kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Dodano: 18.11.2014 00:00
KONSULTACJE PROJEKTU „PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU BOCHEŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015”

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 17 do 30 listopada 2014 roku przeprowadzane są konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnopowiatowy. Konsultacje przeprowadzane są w następujących formach:

  • konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych (www.portalngo.powiatbochenski.eu/e-konsultacje),
  • spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, gdzie każdy z Państwa może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego projektu uchwały. Spotkanie odbędzie się dnia 19 listopada 2014 r. (tj. środa) o godzinie 10:00 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Bochni.
  • punktu konsultacyjnego, który znajduje się w Wydziale Bezpieczeństwa, Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pokój 214, tel. 14 615-37-00 wew. 865, w godzinach: 8:00-15:00. Konsultacje będą przeprowadzane również w postaci mobilnego punktu konsultacyjnego w poszczególnych gminach z terenu Powiatu Bocheńskiego.


Powyższe konsultacje społeczne przeprowadzane są w oparciu i zgodnie z:
1. Uchwałą Nr XL/434/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 12 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 5846).
2. Uchwałą Zarządu Powiatu w Bochni Nr 562/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy powiatu bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.