kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Konsultacje Programu współpracy Powiatu Bocheńskiegoz NGO

Konsultacje Programu współpracy Powiatu Bocheńskiegoz NGO

Dodano: 03.11.2017 09:00 Konsultacje Programu współpracy Powiatu Bocheńskiegoz NGO
Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 1 do 15 listopada 2017 roku przeprowadzane są konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnopowiatowy. Konsultacje przeprowadzane są w następujących formach:


• konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych (www.portalngo.powiatbochenski.eu/e-konsultacje),
• spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, gdzie każdy z uczestników  może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego projektu uchwały. Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2017 r. o godzinie 15.00 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Bochni.
• punktu konsultacyjnego, który znajduje się w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pokój 311, tel. 14 615-37-64 w godzinach: 8:00-15:00. 

Powyższe konsultacje społeczne przeprowadzane są w oparciu i zgodnie z:
1. Uchwałą Nr XL/434/2014 Rady Powiatu w Bochni z 12 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 5846).
2. Uchwałą Zarządu Powiatu w Bochni Nr 460/2017 z 25 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy powiatu bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Program współpracy znajduje się tutaj

kh