kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Konkurs ofert na realizatora programu pn. „Uczmy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna”

Konkurs ofert na realizatora programu pn. „Uczmy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna”

Dodano: 30.03.2017 13:00 Konkurs ofert na realizatora programu pn. „Uczmy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna”
Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza Konkurs Ofert na wybór realizatora programu pn. „Uczmy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna” Samorządowy pogram polityki zdrowotnej o charakterze edukacyjnym z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bocheńskiego realizowanego w okresie maj – czerwiec 2017 r.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz ofertowy w Wydziale Spraw Społecznych i Zarzadzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pok. 218, tel. 14 615 37 00 wew. 871, od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1500 i na stronie internetowej powiatu bocheńskiego.

Oferty należy składać na obowiązujących formularzach ofertowych w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2017 roku w Punkcie Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pok. 1 w poniedziałek w godzinach 800 – 1600, wtorek – piątek w godz. 730 - 1530 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Konkurs ofert na wybór realizatora programu pn. „Uczymy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna”.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr 374/2017 Zarządu Powiatu  w Bochni z dnia 29.03.2017 r. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2017 o godz. 1000[/] []Oferent jest związany ofertą w okresie 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.powiat.bochnia.pl oraz bip.malopolska.pl/spbochnia i tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Bochni dnia 19 kwietnia 2017 roku.

Oferenci zastaną powiadomieni listownie o wyniku konkursu.

Umowy z wybranymi oferentami zostaną zawarte w terminie 10 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Do konkursu może przystąpić Oferent spełniający wymagania określone w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Na realizację programu przeznacza się kwotę 29 700,00 zł.

Program realizowany będzie w okresie od 1 maja 2017 roku do 31 czerwca 2017 roku (olimpiada wrzesień/październik 2017 r.).

 

sk