kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Konferencja prasowa w sprawie przyszłości Zespołu Szkół w Dąbrowicy

Konferencja prasowa w sprawie przyszłości Zespołu Szkół w Dąbrowicy

Dodano: 19.12.2014 10:00 Konferencja prasowa w sprawie przyszłości Zespołu Szkół w Dąbrowicy
W Starostwie odbyła się konferencja prasowa dotycząca przyszłości Zespołu Szkół w Dąbrowicy. Na wstępie starosta przestawił historię szkoły, która powstała w 1947 jako szkoła rolnicza oraz przestawił obecne możliwości. Zwrócił się do dziennikarzy aby w sposób obiektywny relacjonowali sytuację dot. szkoły.

Na dzień dzisiejszy szkoła kształci 363 uczniów, a w skład Zespołu Szkół w Dąbrowicy wchodzą następujący typy szkół publicznych: technik organizacji reklamy, technik organizacji usług gastronomicznych, technik rolnik, technik logistyk, kucharz, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie kucharz, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Policealna szkoła w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kursy kwalifikacyjne kształcące w zawodach rolnik, technik organizacji reklamy, kucharz, technik logistyk i technik rolnik.

Ogółem w tej placówce jest 17 klas, w których kształcą się 363 osoby. W siedmiu oddziałach dla młodzieży uczy się 109 uczniów, w dwóch oddziałach liceum dla dorosłych 49, w dwóch oddziałach szkoły policealnej 59 słuchaczy i w sześciu oddziałach kursów kwalifikacyjnych ogółem 146 słuchaczy. Nauka w szkole odbywa się w systemie jednozmianowym, godziny zajęć dostosowane są do potrzeb uczniów korzystających z środków komunikacji gdyż spora ilość uczniów jest z poza tej miejscowości. Młodzież ma możliwość zakwaterowania w Bursie, w której obecnie mieszka 21 osób , którzy która ze względów oszczędnościowych została przeniesiona do głównego budynku a także mają możliwość  korzystania z posiłków przygotowywanych na stołówce.  Nauka w szkole dla dorosłych odbywa się w systemem zaocznym  w piątki popołudniu i soboty szkoła posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną, min pracownie gastronomiczne, komputerowe, językowe, bibliotekę, a oferta edukacyjna dostosowana jest do potrzeb rynku pracy. W placówce zatrudnionych jest 38 osób, w tym 28 nauczycieli oraz 10 pracowników administracyjnych i obsługi.

Aby szkołą mogła funkcjonować potrzebna jest baza, sytuację na temat stanu nieruchomości przestawiła Bogumiła Pagacz – Mucha Dyrektor Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

W 2000 r. spadkobiercy byłych właścicieli majątku Chrostowa państwo Zofia i Jan Włodek złożyli wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o stwierdzenie nieważności decyzji przejmującej na rzecz Skarbu Państwa majątek Dąbrowca. Następnie sprawa była zawieszona aż do maja 2011 roku, gdyż toczył się spór dotyczący trybu załatwienia sprawy. Sąd uznał że właściwym organem w tej sprawie jest wojewoda, który zlecił opracowanie dokumentów wskazujących, która część była dworem, a która gospodarstwem, ponieważ tylko dwory i parki podlegały zwrotowi. W listopadzie 2013 roku wojewoda wydał decyzję w sprawie zwrotu zespołu dworsko-parkowego o łącznej powierzchni ok. 4,5 ha.

Aby uniknąć podziału nieruchomości, zarząd powiatu zaproponował spadkobierczyni zakup pozostałej części działki. Wartość wraz z zabudowaniami oszacowano na ponad 2,3 mln zł, jednak prof. Włodek zaproponowało Zarządowi  500 tys. zł. i zarząd zarekomendował udzielenie bonifikaty 79 proc., żeby można było sfinalizować tę transakcję.

Zarząd porozumiał się z Panią Włodek co do dalszego funkcjonowania szkoły i tak też w październiku 2014 r. po zawarciu umowy o przeniesienie własności pani profesor zawarła z powiatem umowę dzierżawy na wszystkie obiekty. Umowa jest zawarta do 31 sierpnia 2015 r.

Następnie sytuację dotyczącą funkcjonowania szkoły przedstawił Ireneusz Sobas zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa, Oświaty i Spraw Społecznych, który rozpoczął od przedstawienia wpływu na szkołę niżu demograficznego, który wystąpił oraz problemów z komunikacją poprzez zamknięcie mostu w Stradomce.

Przedstawił dwa rozwiązania dotyczące przyszłości Szkoły w Dąbrowicy, albo szkoła zostanie przeniesiona w całości do Zespołu Szkół w Łapanowie albo podzielona na części i przeniesiona do Zespołu Szkół nr 3 w Bochni, a pozostała część do Łapanowa.

W konferencji wzięli również udział radni powiatowi z terenu gminy Łapanów Pan Michał Paszkot oraz Pan Ryszard Drożdżak , którzy będą wspierać działania starostów oraz Zarządu, aby nie trzeba było tej szkoły zamykać.

W końcowym podsumowaniu starosta zapewnił że zrobi wszystko aby szkołę uratować.  Aby dzieci uczące się w tej szkole mogły ją spokojnie ukończyć , zrywanie więzi społecznych w wieku 16-17 lat jest niebezpieczne ze względów wychowawczych i społecznych. A przecież chodzi o to, aby ze szkoły wyszli ludzie pełnowartościowi, a nie zdefektowani. Pełnowartościowi nie tylko pod względem tego, że ktoś będzie miał formalny dyplom czy świadectwo ukończenia szkoły, tylko żeby to był człowiek, który pozytywnie potrafi być nastawiony do życia.

Jako zarząd przyjmujemy takie generalne założenie: zrobimy wszystko, żeby tę szkołę uratować, jeżeli będą takie warunki, że powiat bocheński będzie je w stanie zrealizować – zakończył starosta

Po konferencji prasowej starosta spotkał się z nauczycielami Zespołu Szkół w Dąbrowicy, którym zrelacjonował informacje przedstawione na konferencji i zapewnił, że zrobi wszystko aby im pomóc. Na początku roku spotka się z Panią Włodek, kadrą nauczycielką jak również uczniami.

 

sk