kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Komunikat Starostwa Powiatowego w Bochni

Komunikat Starostwa Powiatowego w Bochni

Dodano: 10.03.2011 13:00
Komunikat Starostwa Powiatowego w Bochni z dnia 9 marca 2011 roku w związku z ukazaniem się na portalu Bochnianin artykułu pn. „Gmina żąda obiecanego chodnika”. W dniu 1 marca br. na portalu Bochnianin ukazał się artykuł pt. „Gmina żąda obiecanego chodnika”, w którym napisano, że „Mimo wielu zapewnień Starostwa Powiatowego w Bochni nadal nie rozpoczęto budowy chodnika w Stanisławicach”. Przedmiotowe stwierdzenie, które zostało przekazane do publicznej wiadomości nie jest zgodne ze stanem faktycznym, przez co wprowadza opinię publiczną w błąd.

Na potwierdzenie powyższego pragniemy poinformować, że przekazanie placu budowy dla zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej wraz z kanalizacją deszczową w Stanisławicach” nastąpiło protokołem w dniu 28 lutego br.  W przekazaniu tym uczestniczyli również pracownicy Urzędu Gminy Bochnia, którzy protokół podpisali. Tym bardziej dziwi fakt, że Wójt Gminy Bochnia Jerzy Lysy w dniu 1 marca br. „nie wiedział”, że jego podwładni dzień wcześniej uczestniczyli w spotkaniu, na którym został przekazany plac budowy chodnika w Stanisławicach.

Ponadto Wójt Gminy Bochnia pismem z dnia 17 stycznia 2011 roku został poinformowany przez Wykonawcę przedmiotowego zadania, że planowany termin rozpoczęcia robót uwarunkowany jest warunkami pogodowymi i korektą w dokumentacji projektowej, przez co jest przewidywany na przełomie lutego i marca 2011 roku.

Warto podkreślić, że w dniu 16 września 2010 roku pełnomocnik gminy Bochnia złożył do Starostwa Powiatowego wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, który zawierał liczne braki. Braki te zostały uzupełnione 13 października 2010 roku i w dniu 9 listopada Starosta Bocheński wydał pozwolenie na budowę dla w/w zadania.

Reasumując: zgodnie z wielokrotnymi zapewnieniami Starosty Bocheńskiego rozpoczęto inwestycję budowy chodnika w Stanisławicach w możliwie najkrótszym terminie, po uzupełnieniu braków przez pełnomocnika gminy Bochnia, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo dla mieszkańców miejscowości Stanisławice.