kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Komunikat dot. wody w Łapanowie

Komunikat dot. wody w Łapanowie

Dodano: 23.06.2020 15:00
KOMUNIKAT z dnia 23 czerwca 2020r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że w dniu 22 czerwca 2020r. zostały pobrane do badania próbki wody z dwóch punktów poboru tj. Budynek Urzędu Gminy w Łapanowie oraz Stacja Uzdatniania Wody w Chrostowej. W próbce wody pobranej przez przedstawicieli PPIS w Bochni ze Stacja Uzdatniania Wody w Chrostowej na podstawie cząstkowego wyniku badania wody z dnia 23 czerwca 2020r. stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrów:
- Mętność, która wyniosła 11 NTU (wartość dopuszczalna: Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1 NTU),
- Barwa, która wyniosła 20 mg Pt/l (wartość dopuszczalna: akceptowalna przez konsumentów
i bez nieprawidłowych zmian. Pożądana wartość tego parametru w kranie konsumenta do 15 mg Pt/l),
- Zapach, nieakceptowalny (wartość dopuszczalna: akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)

Woda nie spełnia zatem wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)
W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami i rozważeniem stopnia zagrożenia dla zdrowia tutejszy Inspektor Sanitarny wydał decyzję stwierdzającą
warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi
pod warunkiem,
że wartość Mętności w wodzie do spożycia nie przekroczy poziomu 11 NTU

Na podstawie cząstkowych sprawozdań z badań nr LZT/W/683/N/2020 (Stacja Uzdatniania Wody w Chrostowej) oraz nr LZT/W/682/N/2020 (Budynek Urzędu Gminy w Łapanowie) z dnia 23 czerwca 2020r. stwierdzono także, że:
Liczba Bakterii grupy coli wyniosła 0 jtk/ 100ml (wartość dopuszczalna: 0 jtk/100ml)
Liczba Escherichia coli wyniosła 0 jtk/ 100ml (wartość dopuszczalna: 0 jtk/100ml)

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody.

 

kh