kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dodano: 21.05.2010 12:35
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaci rolnikom płatności obszarowe również do gruntów, na których uprawy zostały w tym roku zniszczone przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne powódź, huragan, działanie pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

Jeśli rolnik nie dysponuje protokołem wystawionym przez komisję, którą powołał wojewoda do oszacowania w gospodarstwach rolnych strat wyrządzonych przez siłę wyższą lub nadzwyczajne okoliczności, lub dokumentem sporządzonym przez zakład ubezpieczeń potwierdzającym wystąpienie szkody może dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR pisemne oświadczenia świadków. Reguluje to rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia l października 2009 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności (Dz. U. Nr 168, poz. 1326).
Na podstawie zmienionych przepisów rolnicy mogą dostarczać następujące rodzaje dowodów:
1. protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód;
2. dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw co najmniej od jednego z tych ryzyk;
3. pisemne oświadczenia potwierdzające wystąpienie szkody w uprawach rolnych, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia przez dwóch świadków, którzy nie są domownikami rolnika w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników - w przypadku gdy nie została powołana komisja przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia; Rolnicy, którzy poinformowali Biura Powiatowe o wystąpieniu na ich polach szkód spowodowanych przez nadzwyczajne okoliczności powinni dostarczyć jeden z wymienionych wyżej dowodów potwierdzający zaistnienie takich zdarzeń.

Wiecej informacji na stronach Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

http://www.arimr.gov.pl