kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » IX sesja Rady Powiatu w Bochni

IX sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 01.06.2011 07:00
W piątek 3. czerwca o godzinie 10:00, w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się IX Sesja Rady Powiatu w Bochni.
Porządek obrad: 

1. Otwarcie IX sesji Rady.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4. Zmiana uchwały budżetowej Powiatu Bocheńskiego na rok 2011 – podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Bocheńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bochni.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką NECTOR kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 256/21 o pow. 0,13 ha położonej w miejscowości Siedlec, gmina Bochnia, stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MEDYK kolejnej umowy dzierżawy na części działki nr 992 wraz z częścią budynku położonej w miejscowości Uście Solne, gmina Szczurowa, stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 47/10 położonej w Chrostowej gmina Łapanów, stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego na rzecz ENION S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Trzciana realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Trzciana realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim na 2011 r.
14. Podjęcie Rezolucji Rady Powiatu w Bochni w sprawie wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2011 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Bochni zmienionej następnie uchwałą nr V/60/2011 Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2011 roku.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
19. Wnioski i oświadczenia Radnych.
20. Zamknięcie obrad IX sesji Rady.