kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » IV sesja rady powiatu w Bochni

IV sesja rady powiatu w Bochni

Dodano: 26.01.2011 12:00 IV sesja rady powiatu w Bochni
W najbliższy piątek o godz.10.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro.odbędzie się IV sesja Rady Powiatu w Bochni.

 

 

PORZĄDEK OBRAD IV SESJI RADY POWIATU

1.    Otwarcie IV sesji Rady.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4.    Podjęcie uchwały  w sprawie  wstąpienia  kandydata z tej samej listy.
5.    Złożenie ślubowania.
6.    Zmiana uchwały budżetowej Powiatu Bocheńskiego na rok 2011 – podjęcie uchwały.
7.    Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w roku 2010-podjęcie uchwały.
8.    Ocena bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie powiatu bocheńskiego – informacje:

- Komendy Powiatowej Policji,
- Prokuratury Rejonowej w Bochni,
- Sądu Rejonowego w Bochni,
- Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Bochni (stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i  przeciwpowodziowego),
- Placówki Straży Granicznej w Tarnowie.

9.    Informacja o działaniach Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/212/08 Rady Powiatu w Bochni z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rozdzielu.
11.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/59/2003 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26. czerwca 2003 roku w sprawie ustanowienia honorowego wyróżnienia „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego”.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/60/2003 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26. czerwca 2003 roku w sprawie powołania Kapituły honorowego wyróżnienia „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego”.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Bochni.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Bochni.
18.  Interpelacje i zapytania radnych.
19.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20.  Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
21.  Wnioski i oświadczenia Radnych.
22.  Zamknięcie obrad IV sesji Rady.