kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » IV SESJA RADY POWIATU W BOCHNI

IV SESJA RADY POWIATU W BOCHNI

Dodano: 30.01.2019 12:00 IV SESJA RADY POWIATU W BOCHNI
PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU W BOCHNI zawiadamia, że w dniu 31. stycznia 2019 roku (tj. czwartek) o godz. 9:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro odbędzie się IV SESJA RADY POWIATU W BOCHNI, której tematami będzie:

 

1.Otwarcie IV sesji Rady.
2.Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 5.Powiatu Bocheńskiego na 2019 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2031.
7.Informacja o:
- pracy Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni w 2018 roku,
- stanie dróg powiatowych i inwestycjach zrealizowanych na nich w 2018 roku,
- zamierzeniach Zarządu w zakresie inwestycji na drogach powiatowych w 2019 roku.
7.Informacja o wykorzystaniu w 2018 roku nieruchomości zarządzanych przez powiat bocheński. /mapa/
8.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Starosty Bocheńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bocheńskiego za 2018 r.
10.Podjecie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bochni.
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Powiatu Bocheńskiego i wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
12.Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał rady powiatu i działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
13.Oświadczenia i komunikaty.
14.Zamknięcie obrad IV sesji Rady.

kh