kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » IV Sesja Rady powiatu w Bochni

IV Sesja Rady powiatu w Bochni

Dodano: 18.02.2015 11:00 IV Sesja Rady powiatu w Bochni
W najbliższy wtorek 24.lutego o godzinie 10 w sali obrad starostwa odbędzie się IV Sesja Rady Powiatu w Bochni.

PORZĄDEK OBRAD IV SESJI RADY POWIATU W BOCHNI W DNIU :

1.    Otwarcie IV sesji Rady.
2.    Wręczenie zaświadczenia  radnemu  oraz złożenie ślubowania przez radnego.
3.    Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2015 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2026.
7.    Prezentacja projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce.”
8.    Ocena bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie powiatu bocheńskiego – informacje:
-   Komendy Powiatowej Policji w Bochni
-    Prokuratury Rejonowej w Bochni
-    Sądu Rejonowego w Bochni
-    Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni (stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego)
-    Straży Granicznej.
9.    Informacja dotycząca kompleksowej ochrony przeciwpowodziowej i przygotowania wniosków Rady Powiatu o zmianę instrukcji rezerwy wody na  zbiorniku w Dobczycach.
10.    Informacja o:
-   stanie dróg powiatowych i inwestycjach zrealizowanych na nich w 2014 roku
-    zamierzeniach Zarządu w zakresie inwestycji na drogach powiatowych w 2015 roku
-    pracy Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni (w 2014 roku).
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości składników miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Bochni.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR II/12/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2015 roku.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie intencji postawienia w stan likwidacji Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie intencji postawienia w stan likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie intencji przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie intencji postawienia w stan likwidacji Publicznego Technikum Uzupełniającego dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Edukacji, Sportu  i Turystyki Rady Powiatu w Bochni.
19.    Interpelacje i zapytania radnych.
20.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
22.    Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
23.    Zamknięcie obrad IV sesji Rady.

 

kkh