kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Inwestowali w wiedzę przez cały rok

Inwestowali w wiedzę przez cały rok

Dodano: 29.06.2010 00:00 Inwestowali w wiedzę przez cały rok
W ramach projektu unijnego "Inwestycja w wiedzę - program wyrównywania szans uczniów kształcących się w Liceach Profilowanych z terenu Powiatu Bocheńskiego" 135 uczniów z trzech bocheńskich szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyło w pozalekcyjnych zajęciach z matematyki, przedsiębiorczości, języka angielskiego i niemieckiego oraz podstaw informatyki.

W „mechaniku”, „budowlance” i „ekonomiku” zajęcia odbywały się w dwóch modułach jako zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas pierwszych, drugich i trzecich oraz dodatkowe zajęcia pozalekcyjne tzw. kółka, które ukierunkowane były na rozwój kluczowych kompetencji.
Naczelną ideą projektu było wyrównanie zaległości jakie mogły powstać na etapie nauki w gimnazjum i osiągnięcie przez uczniów jednakowego poziomu wiedzy. Udział w tych zajęciach miał także wpłynąć na świadome kształtowanie własnej ścieżki edukacyjnej, odkrycie talentów i uzdolnień - mówi starosta bocheński Jacek Pająk.
Zajęcia z matematyki, a także z angielskiego pomagały młodzieży przygotować się do egzaminu maturalnego. Podczas 480 godzin zajęć z tych przedmiotów młodzież doskonaliła posiadane umiejętności. Ważnym elementem projektu były także kółka tematyczne, podczas których odbywały się m.in. zajęcia z ICT, czyli informatyki. W trakcie lekcji czternaście młodych osób przygotowało się, a w efekcie pomyślnie zdało egzamin otrzymując certyfikat ECDL, czyli Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Certyfikat ten ważny jest na terenie wszystkich krajów europejskich. Na kółku przedsiębiorczości natomiast młodzież dowiedziała się m.in. co robić, aby znaleźć się na rynku pracy, a także w jaki sposób  aktywnie jej poszukiwać. W projekcie odbyło się łącznie 1.884 godzin zajęć i łącznie brało w nich udział 135 uczniów.W projekcie uczestniczył Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2 oraz Zespół Szkół nr 3 w Bochni.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.