kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Integracyjne zajęcia teatralno-terapeutyczne

Integracyjne zajęcia teatralno-terapeutyczne

Dodano: 27.08.2010 10:00 Integracyjne zajęcia teatralno-terapeutyczne
Od września 2010 roku Stowarzyszenie ULKA, wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Bochni oraz Miejskim Domem Kultury w Bochni, przy współpracy Fundacji Stefana Batorego - organizacji finansującej przedsięwzięcie, będzie kontynuowało integracyjne zajęcia teatralno-terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich zdrowych rówieśników.

Zaproponowany przez Stowarzyszenie ULKA pomysł na działania skierowane do dzieci został pozytywnie oceniony przez komisję kwalifikacyjną  grantodawcy (Fundację im. S.Batorego), co dało pomysł kontynuacji przedsięwzięcia. Realizowane po raz drugi obejmie cykl działań artystycznych koncentrujących się wokół miłości i sercowych dolegliwości.

Celem Stowarzyszenia jest uświadomić jak największej grupie odbiorców ogromne znaczenie relacji z drugim człowiekiem - w domu, szkole, na zajęciach pozalekcyjnych, bez względu na to, czy jest się zdrowym, niepełnosprawnym, młodym czy starszym..... Liczy się to, co osoba sobą prezentuje, jakim jest człowiekiem.

Tematyka zajęć terapeutycznych i scenicznych podejmie próbę zrozumienia własnych zachowań, niwelowania kompleksów, podnoszenia poczucia własnej wartości, znalezienia sposobów jak radzić sobie z uczuciami i emocjami. Dominującym motywem będzie "serce" - w szerokim tego słowa znaczeniu: miłość i zdrowie. Zajęcia poprowadzą osoby doświadczone w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami z niepełnosprawnością, m. in. nauczycielka muzyki i rytmiki, artysta plastyk-nauczyciel, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, tyflopedagog, psycholog.

Obok regularnych zajęć doskonalących zdolności artystyczne: muzyczne, plastyczne, taneczne, itp., uczestnicy projektu będą mogli spotkać się z lekarzem, znajomymi i instruktorami, dyskutować o nurtujących zagadnieniach, wyjść do kina i muzeum, bowiem miłość jest złożoną problematyką. Podczas lutowej zabawy karnawałowej zaprezentują członkom Stowarzyszenia i zaproszonym gościom teksty literackie i utwory muzyczne dobrane do prezentacji przez instruktorów i psychologów. Kryterium doboru będzie stanowić możliwość rozwijania umiejętności recytatorskich, elementów ruchu scenicznego, śpiewu obudowanych ciekawą choreografią i scenografią. Zakończenie projektu nastąpi podczas zabawy karnawałowej 19 lutego 2011r. w Miejskim Domu Kultury w Bochni.

Oferta zajęć warsztatowych, którą Stowarzyszenie chce przedstawić rodzicom dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych z powiatu bocheńskiego, ukierunkowana jest na dzieci niepełnosprawne lub przewlekle chore, w normie intelektualnej, w wieku 9-17 lat oraz na młodych ludzi bez dysfunkcji, w tym samym wieku, którzy chcieliby spędzić ciekawie czas wolny, poznać rówieśników z niepełnosprawnością lub chorobą. - Na zajęcia zapraszamy - jak w większości naszych działań: rodziców, opiekunów, rodzeństwo uczestników; te osoby będą mogły aktywnie uczestniczyć w zajęciach i przedstawieniu finałowym – zachęca koordynator projektu Kinga Wojcieszko. Obecnie trwają prace nad szczegółami przedsięwzięcia. Jednym z przygotowawczych elementów, związanych z projektem, jest zbudowanie grupy beneficjentów.

Opiekunowie i rodzice dzieci, którzy chcą, by ich podopieczni wzięli udział w cyklicznych zajęciach łączących elementy edukacyjne i rewalidacyjne prowadzonych w formie warsztatów teatralnych, mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie telefonicznie pod nr 604 28 22 28 lub mailowo na adres biuro@ulka.org.pl.
Można także zgłaszać się osobiście w godzinach pracy biura Stowarzyszenia (ul. Kazimierza Wielkiego 31 lok.4).

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do kontaktu ze Stowarzyszeniem ULKA wolontariuszy chętnych do pomocy przy realizacji zadania.