kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Integracja społeczna- nabór do projektu

Integracja społeczna- nabór do projektu

Dodano: 07.07.2010 14:00 Integracja społeczna- nabór do projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni zaprasza niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Bocheńskiego do uczestnictwa w Programie Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, który realizowany będzie w ramach projektu Wzmacnianie Integracji Społecznej w Powiecie Bocheńskim. Program podejmuje działania na rzecz wspierania rozwoju i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Działania adresowane są do osób będących w wieku aktywności zawodowej, tj. 15 – 64, w szczególności do:

- kobiet niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym,

- osób z dysfunkcją narządu ruchu w stopniu znacznym lub umiarkowanym,

- uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej,

- innych niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Bocheńskiego.

W ramach realizacji projektu podjęte zostaną następujące działania:

- aktywna integracja: poradnictwo psychologiczne, porady z zakresu doradztwa zawodowego, trening kompetencji i umiejętności społecznych m.in. podczas imprez i wyjazdów  integracyjnych oraz poprzez aktywny udział w spotkaniach Klubu Samopomocy, podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach, możliwość poprawy kondycji fizycznej oraz samopoczucia,

- świadczenie usług pracy socjalnej polegającej na aktywizowaniu, zmierzającym do usamodzielnienia osoby lub rodziny poprzez poszerzenie i wzmacnianie ich kompetencji oraz zasobów osobistych.

W zależności od indywidualnych potrzeb uczestnicy będą mogli otrzymać zwrot kosztów poniesionych w celu uczestniczenia w zajęciach, np. koszt tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną na czas udziału w zajęciach, zwrot kosztów dojazdów na zajęcia, natomiast w przypadku osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności również ich opiekunów. W uzasadnionych przypadkach mogą być finansowane koszty usługi taxi ze względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności oraz ze względu na bariery transportowe komunikacji publicznej w Powiecie Bocheńskim. Wsparcie otrzyma  114 osób oraz ich otoczenie w latach 2010 – 2012.Udział w projekcie jest nieodpłatny .

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi w siedzibie
PCPR w Bochni przy ul. E.Windakiewicza 9/5  lub pod numerem telefonu 14 611-97-40/41. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 lipca.