kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Informacja o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych

Informacja o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych

Dodano: 25.01.2012 13:00 Informacja o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych
Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu działając na podstawie art. 39 ust. 6 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późno zm.) informuje, iż w trakcie przygotowania jest zadanie: "Rozbudowa drogi powiatowej 2097 K Ispina - Bieńkowice, w miejscowości Drwinia".

W ramach wyżej wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanały udostępniane są na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 - 7 f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego należy kierować na piśmie na adres:

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wiśnicz

Zgodnie z zapisami art. 4 pkt. 15 a ustawy jw. kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję również, iż w myśl art. 39 ust. 6 b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie, po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcie umowy najmu lub dzierżawy zgodnie z art. 7 ustawy), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
Niniejsza informacja została udostępniona na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni strona internetowa www.pzd.bochnia.pl w zakładce "kanały technologiczne" i przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

 

sw