kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » III sesja Rady Powiatu

III sesja Rady Powiatu

Dodano: 29.12.2010 13:30 III sesja Rady Powiatu
Jutro o godzinie 10:00 w sali obrad (103) Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się III sesja Rady Powiatu w Bochni. Porządek obrad III sesji Rady Powiatu:
 1. Otwarcie III sesji Rady.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  wstąpienia  kandydata z tej samej listy.
 5. Złożenie ślubowania.
 6. Zmiana uchwały budżetowej Powiatu Bocheńskiego na rok 2010 – podjęcie uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wydatków budżetu Powiatu Bocheńskiego, których nie zrealizowane planowane  kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2010.
 8. Uchwalenie budżetu Powiatu na 2011 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Bochni na 2011 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bochni na 2011 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Bochni na 2011 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Bochni na 2011 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Bochni na 2011 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Współpracy Międzynarodowej, Kultury i Promocji Rady Powiatu w Bochni na 2011 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunków działania Zarządu Powiatu w Bochni na 2011 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/367/2010 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Bocheńskim w roku 2010 zmienionej uchwałą nr XLVIII/423/2010 z dnia 27 października 2010 r.
 18. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia  rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie  Powiatu Bocheńskiego w 2011  roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu Radnym Rady Powiatu w Bochni kosztów podróży służbowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia  Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania Rady Powiatu w Bochni przez Panią Joannę Solak do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 listopada 2010 r Nr I/1/2010 o wyborze przewodniczącego Rady Powiatu, Nr I/2/2010 o wyborze Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, Nr I/3/2010 o wyborze Starosty Bocheńskiego, Nr I/4/2010 o wyborze  Wicestarosty, Nr I/5/2010 o wyborze Członków Zarządu Powiatu w Bochni.
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 25. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 26. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 27. Zamknięcie obrad III sesji Rady.