kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » III Sesja Rady Powiatu

III Sesja Rady Powiatu

Dodano: 29.12.2014 08:00 III Sesja Rady Powiatu
30 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro, odbędzie się III Sesja Rady Powiatu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie III sesji Rady.

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2014 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2026.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu bocheńskiego, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014.

7. Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na rok 2015.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bocheńskiego na lata 2015-2026.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Bochni na 2015 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bochni na 2015 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Bochni na 2015 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Bochni na 2015 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Bochni na 2015 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Współpracy Międzynarodowej, Kultury i Promocji Rady Powiatu w Bochni na 2015 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunków działania Zarządu Powiatu w Bochni na 2015 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń biurowych nr 5 i nr 7 znajdujących się w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, stanowiącego własność Powiatu Bocheńskiego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/359/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 lutego 2010 r., zmienionej następnie uchwałami: Nr III/22/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r., Nr IX/76/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r., Nr XIII/128/2011 z dnia 25 listopada 2011 r., Nr XXII/233/2012 z dnia 21 września 2012 r., oraz Nr XXXV/350/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. – dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Starosty Bocheńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bocheńskiego za 2014 r.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Uchwały nr XXXII/322/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na lata 2013 – 2014 w ramach realizacji projektu systemowego PCPR w Bochni w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014-2020.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/35/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zwrotu Radnym Rady Powiatu w Bochni kosztów podróży służbowej.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania delegata Powiatu Bocheńskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Bocheńskiego w Małopolskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Krakowie.

25. Interpelacje i zapytania radnych.

26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

27. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

28. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.

29. Zamknięcie obrad III sesji Rady.

 

sk