kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » II etap rekrutacji do projektu „BĄDŹ AKTYWNYM PRZEDSIĘBIORCĄ”

II etap rekrutacji do projektu „BĄDŹ AKTYWNYM PRZEDSIĘBIORCĄ”

Dodano: 07.04.2010 10:00
Powiatowy Urząd pracy w Bochni informuje, iż od 06.04.2010 rusza II etap rekrutacji do projektu „BĄDŹ AKTYWNYM PRZEDSIĘBIORCĄ” w ramach Działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – PO KL realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Księgowych oddział okręgowy w Krakowie.

Celem główny projektu jest kreowanie aktywnych postaw ludzi przedsiębiorczych oraz kompleksowe wsparcie osób podejmujących własną działalność gospodarczą.
Grupą docelowa projektu są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przez przystąpieniem do projektu w tym osoby bezrobotne oraz osoby nieaktywne zawodowo. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w 3 etapach:

- I etap – złożenie wniosków aplikacyjnych,
- II etap – przystąpienie do pisemnego testu „Kwestionariusza uzdolnień przedsiębiorczych”
- III etap – dwie rozmowy kwalifikacyjne z doradcą zawodowym oraz ekspertem w zakresie przedsiębiorczości.

Wnioski Aplikacyjne do projektu przyjmowane są osobiście w jednym z 19 Biur Obsługi Beneficjenta (tj w siedzibach Partnerów oraz 6 – ciu biurach Lidera Projektu w Małopolsce) m.in. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni, ul Wojska Polskiego 3, pok. 10 w dniach od 06 – 12 kwiecień 2010 roku do godziny 12.00 lub drogą pocztową – wnioski wysyłane na adres biura Lidera Projektu. Lista Biur Obsługi Beneficjenta znajduje się w załączniku nr 1 Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.

Uwaga !!! Za datę złożenia Wniosku Aplikacyjnego przesłanego drogą pocztową uznaje się datę wpływu a nie datę stempla pocztowego.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu, wzory dokumentów oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.aktywnyprzedsiebiorca.pl