kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » I sesja Rady Powiatu w kadencji 2018-2023

I sesja Rady Powiatu w kadencji 2018-2023

Dodano: 21.11.2018 11:00 I sesja Rady Powiatu w kadencji 2018-2023
Wczoraj odbyła się pierwsza w tej kadencji sesja, na której wybrano nowe władze Powiatu Bocheńskiego.

Sesja rozpoczęła się od wręczenia zaświadczeń o wyborze radnego, a także złożenia ślubowania przez radnych. Następnie radni wybrali komisję skrutacyjną, która przeprowadziła wybory nowego przewodniczącego rady. Zgłoszono dwie kandydatury. Byli to Bernadetta Gąsiorek oraz Mariusz Zając. Radni głosowali w sposób tajny. Przewodniczącym rady została Bernadetta Gąsiorek otrzymując 12 głosów. Kolejnym punktem obrad był wybór Wiceprzewodniczących, zostali nimi Małgorzata Brzegowa i Józefa Słoninę, którzy otrzymali również po 12 głosów.

Nowa Przewodnicząca Rady zadecydowała o rozszerzeniu porządku obrad o kolejne punkty – wybór starosty, wicestarosty oraz członków zarządu.

Na stanowisko starosty zgłoszono tylko jedną kandydaturę – Adama Korty, który otrzymując 14 głosów, został wybrany starostą bocheńskim w kadencji 2018-2023.

To do wyłącznej kompetencji starosty należy proponowanie kandydatury na wicestarostę oraz członków zarządu.

Adam Korta zaproponował Ryszarda Drożdżaka na stanowisko wicestarosty, natomiast na członków Zarządu Powiatu: Jerzego Błoniarza długoletniego wójta Gminy Żegocina, Marka Rudnika byłego wieloletniego Komendanta Powiatowego Policji w Bochni oraz Rafała Rudkę dotychczasowego radnego i członka Zarządu Powiatu V kadencji.

W drodze głosowania wszyscy zaproponowani kandydaci w drodze głosowania otrzymali wymaganą liczbę głosów.

Sesja zakończyła się podziękowaniami dotychczasowego starosty Ludwika Węgrzyna.

Adam Korta

Od 40 lat jestem związany z Bochnią i Powiatem Bocheńskim. Tu się urodził i wychował. Ma żonę Urszulę i dwoje dzieci : Zosię i Mikołaja. Jest absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji. Ukończył również studia z Zarządzania w Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doświadczenie w samorządzie gminnym zdobył pełniąc funkcję Radnego Miasta Bochnia w latach 2010 – 2014, jak również kierując Powiatowym Zarządem Dróg w Bochni, jednostką zajmującą się infrastrukturą drogową i mostową w Powiecie Bocheńskim. W tym okresie Zarząd Dróg zrealizował szereg zadań inwestycyjnych i remontowych za około 100 milionów złotych.

Poprawiono tym samym standard i bezpieczeństwo poruszania się po drogach, mostach, chodnikach i ścieżkach rowerowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu jednostką administracji publicznej, budżetem zadaniowym, kadrami, pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz zarządzaniu procesowym. Z ramienia Wojewody Małopolskiego od 2010 r. jeste członkiem Społecznej Rady Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Floris w Bochni.

Wielokrotnie uczestniczył w akcjach społecznych o charakterze charytatywnym, czego zwieńczeniem było otrzymanie tytułu Honorowego Wolontariusza Małopolski od organizacji pożytku publicznego zajmującej się wspieraniem osób chorych na mukowiscydozę.

Ryszard Drożdżak to mieszkaniec Gminy Łapanów. Doktor inżynier, absolwent AGH w Krakowie, radny Rady Powiatu Bocheńskiego V kadencji. Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Twórca Międzygminnego Centrum Informacji Turystycznej.

 

sk