kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Gra terenowa „Starcie na starcie”

Gra terenowa „Starcie na starcie”

Dodano: 15.06.2018 08:00 Gra terenowa „Starcie na starcie”
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni zaprasza wszystkie dzieci wraz z opiekunami do wzięcia udziału w Literackiej Grze Terenowej „Starcie na starcie!”, która odbędzie się 17 czerwca 2018 r. (tj. niedziela) w Parku Rodzinnym Uzbornia.

Rozpoczęcie gry zaplanowano na godzinę 16.00, przy ławeczce bookcrossingowej im. Marii Bielawskiej. Liczba miejsc jest ograniczona i o udziale w grze decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy dokonywane będą w dniu zabawy.
„Starcie na starcie!” to już po raz kolejny organizowana przez naszą Bibliotekę gra w przestrzeni miejskiej.  Ma ona  charakter rodzinny i mogą brać w niej udział osoby w każdym wieku. Gra będzie  polegać na odnalezieniu w przestrzeni parku Punktów Gry. W każdym punkcie będą obecni Animatorzy, którzy wyjaśnią zasady poszczególnych konkurencji i wręczą zadanie do rozwiązania. Natomiast zadaniem uczestników Gry będzie rozwiązanie krzyżówki, której pytania będą dotyczyły Bochni – jej historii, legend, wydarzeń i postaci związanych z naszym miastem. Ale żeby dostać pytanie do krzyżówki, trzeba będzie najpierw wykonać inne zadanie.
Celem imprezy jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zwrócenie uwagi  na rekreacyjny charakter literatury, propagowanie aktywnej i twórczej formy spędzania wolnego czasu oraz pokazanie, że czytanie wcale nie musi być nudne i może stanowić podstawę świetnej zabawy.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z poniższym regulaminem i serdecznie zapraszamy do udziału w grze. Dodatkowo w dniu zabawy,  o godz. 15.30, odbędzie się losowanie nagród w e-konkursie „Tajemnice Solnego Grodu” oraz będzie miała miejsce akcja „Wymiany książek”, gdzie na specjalnie zaaranżowanym stoisku bocheńscy bibliotekarze będą czekać na tych wszystkich, którzy chcieliby „uwolnić” książki lub zamienić je na inne.

REGULAMIN LITERACKIEJ GRY TERENOWEJ – „Starcie na starcie!”
§ I.  ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem Literackiej Gry Terenowej realizowanej na terenie Parku Rodzinnego –Uzbornia jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni (zwana dalej organizatorem).
2. Gra odbywać się będzie w ramach Dni Bochni nad którymi patronat objął Burmistrz Miasta Bochnia Stefan Kolawiński.  
§ II.  UCZESTNICY GRY/GRACZE 
1. Gra ma charakter rodzinny i mogą brać w niej udział osoby w każdym wieku.
2. Gracze muszą być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.
3. Organizator nie zapewnia opieki medycznej Graczom.
4. Gra toczy się w przestrzeni publicznej, dlatego też Gracze zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Graczy niezgodne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.
6. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Grze Gracz wyraża zgodę na:
a. wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w Regulaminie Gry;
b. przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Gracza w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z dn. 24 maja 2018 r.  poz. 1000)
c. umieszczanie swoich zdjęć na stronie internetowej i facebook’u Organizatora celem promocji Biblioteki.
§ III. ZASADY GRY
1. Gra zostanie przeprowadzona w niedzielę 17.06.2018 r. w Parku Rodzinnym Uzbornia  w godz. 16.00 – 18.00.
2. Liczba miejsc ograniczona. O udziale w grze decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Gra polega na odnalezieniu w przestrzeni parku Punktów Gry. Na każdej stacji będą obecni Animatorzy, którzy wyjaśnią zasady poszczególnych konkurencji i wręczą  zadanie do rozwiązania.
4. Zadaniem uczestników Gry będzie rozwiązanie krzyżówki, której pytania będą dotyczyły Bochni – jej historii, legend, wydarzeń i postaci związanych z naszym miastem. Ale żeby dostać pytanie do krzyżówki, należy najpierw wykonać inne zadanie.
5. Gra odbywa się zespołowo (jedna rodzina – jeden zespół).
6. Skład drużyn ustala Organizator.
7. Gra rozpocznie się po wydaniu Karty Gry z krzyżówką do rozwiązania wszystkim drużynom i po oficjalnym ogłoszeniu przez przedstawiciela Organizatora startu Gry.
8. W przypadku gdy uczestnik nie zgłosi się o wyznaczonej godzinie, Organizator ma prawo odmówić mu udziału w Grze.
9. Po rozwiązaniu zadania, Gracz oddaje kartkę z rozwiązaniem Animatorowi, który dokonuje sprawdzenia poprawności zadania i wydaje pytania do krzyżówki. Gracz może się udać na poszukiwanie następnej stacji. 
10. Świadectwem dotarcia do poszczególnych stacji są odpowiedzi widoczne na Karcie Gry.
11. Jeżeli Gracze pominą którąś ze stacji, drużyna zostaje zdyskwalifikowana.
12. Do każdego zadania można przystąpić tylko jeden raz.
13. Decyzja Animatora w kwestii oceny poprawności wykonania zadania jest ostateczna.
14. Jakakolwiek próba wywierania wpływu na Animatora i jego decyzje oraz wszelkie   zachowania niezgodne z Regulaminem, złamie zasady fair play, które utrudni Grę  innym Graczom, będą stanowić podstawę do dyskwalifikacji Gracza .
15. Decyzja Organizatora w kwestii dyskwalifikacji jest ostateczna.
16. Wśród uczestników Gry zostanie wyłonionych trzech zwycięzców, którzy otrzymają nagrody rzeczowe. W losowaniu będą brały udział tylko te osoby, które prawidłowo odgadną hasło krzyżówki.
§ IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.

 

sk