kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Gminne ćwiczenia strażackie

Gminne ćwiczenia strażackie

Dodano: 17.10.2015 09:00 Gminne ćwiczenia strażackie
Na terenie lasu jodłowskiego odbyły się „Gminne ćwiczenia jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Rzezawa” pod kryptonimem „Susza 2015”.

rganizatorem ćwiczeń był Wójt Gminy Rzezawa oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rzezawie.

Ćwiczenia były także doskonałą okazją do podziękowania OSP w Bratucicach za godne reprezentowanie Gminy Rzezawa podczas szóstych powiatowych  zawodów sportowo – pożarniczych, które odbyły się 19 września 2015 r. w Nowym Wiśniczu. Za udział w zawodach Wójt Gminy wręczył jednostce narzędzie „Hooligan”.

Etap II to ćwiczenia praktyczne, zadania wykonywane przez jednostki zgodnie

z zaplanowanym harmonogramem. Scenariusz przewidywał pożaru lasu (młodnika)
w trudnych warunkach terenowych, pożar magazynu kory, zabezpieczenie miejsca działań przed osobami postronnymi, rozwinięcie linii gaśniczych, dostarczenie wody metodami przetłaczania i gaszenie pożaru oraz ewakuację osoby z terenu objętego pożarem i udzielenie poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W ćwiczeniach uczestniczyły: OSP w Borku, OSP w Bratucicach, OSP w Krzeczowie, OSP w Łazach, OSP w Jodłówce, OSP w Okulicach, OSP w Ostrowie Królewskim, OSP w Rzezawie. Obserwatorami byli: Wójt Gminy Rzezawa p. Mariusz Palej, który jednocześnie pełnił funkcję kierownika ćwiczeń oraz przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Bochni st. kpt. Paweł Matyasik.

Ćwiczenia zakończono omówieniem ich przebiegu działań, wyciągnięciem wniosków ze szczególnym uwzględnieniem spostrzeżeń dotyczących współpracy jednostek OSP podczas gaszenia pożarów w dużych kompleksach leśnych.

Według oceny, przeprowadzających ćwiczenia oraz obserwatorów wypadły one sprawnie i bez zastrzeżeń. Pozwoliły ćwiczącym zdobyć większe doświadczenie w zakresie współpracy poszczególnych jednostek w działaniach ratowniczo-gaśniczych a zdobyte umiejętności podniosły kwalifikacje zarówno ratowników jak i dowódców OSP. Równocześnie wykazały gotowości bojową jednostek OSP z terenu naszej gminy.

Strażacy ochotnicy z Borku, Łazów, Okulic oraz Ostrowa Królewskiego otrzymali również profesjonalne umundurowanie zakupione w ramach programu „Bezpieczny strażak”.

 

sk