kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012 – warsztat praktyczny

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012 – warsztat praktyczny

Dodano: 17.01.2012 15:00 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012 – warsztat praktyczny
W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej konkursu na projekty dofinansowywane w 2012 ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) Lokalne Centrum NGO Kolping w Bochni organizuje bezpłatne szkolenie mające na celu przekazanie wiedzy na temat właściwego przygotowania wniosku na nowych zasadach PO FIO na rok 2012.

 

Szkolenie skierowane jest do członków, wolontariuszy lub pracowników małopolskich organizacji pozarządowych z powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, m. Kraków, oświęcimskiego, suskiego, wadowickiego i wielickiego.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje miejsce zamieszkania reprezentanta organizacji pozarządowej na terenie jednego z w/w powiatów lub reprezentowanie organizacji pozarządowej posiadającej siedzibę na terenie co najmniej jednego z w/w powiatów.

Program szkolenia:

1. Priorytety i obszary wsparcia FIO 2012
2. Zasady przyznawania dotacji w ramach FIO w 2012 r.
-Projektodawcy
-Finansowa wielkość projektów
-Wkład własny
-Koszty kwalifikowane
3. Identyfikacja pomysłów na projekty w ramach FIO (sesja kreatywna)
4. Wniosek o dofinansowanie- omówienie poszczególnych części wniosku (warsztat praktyczny)
5. Kryteria oceny projektów

Szkolenie rozpocznie się o godz. 9. w sali przy Lokalnym Centrum NGO Kolping - Bochnia w budynku parafii pw. Św. Pawła Ap., "dolny kościół", ul. Wyspiańskiego 25. i potrwa 8 godzin szkoleniowych.
Organizator zapewnia bezpłatne materiały szkoleniowe i catering.
Szkolenie kończy się testem wiedzy z zakresu treści przekazanych w jego trakcie, którego zdanie uprawnia do otrzymania certyfikatu.
Koszt szkolenia bezpłatny.

Zgłoszenia wraz z kompletną dokumentacją rekrutacyjną przyjmowane będą do dnia 19 stycznia (czwartek) do godz. 15.00.Pocztą elektroniczną na adres:

Liczba miejsc ograniczona .

Dodatkowe informacje: Anna Wiśniewska, tel. 12 4187761