kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE – ogłasza konkurs!

FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE – ogłasza konkurs!

Dodano: 28.07.2014 09:00 FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE – ogłasza konkurs!
Operatorzy konkursu FIO Małopolska Lokalnie, ogłaszają nabór do pierwszego konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa małopolskiego. W ramach konkursu można ubiegać się o mikrodotację na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji.

Projekt FIO Małopolska Lokalnie powstał z inicjatywy czterech organizacji pozarządowych: Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych,

Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze, Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia.

Konkurs prowadzony jest równolegle w 4 subregionach.

W ramach konkursu można składać projekty w jednej z dwóch kategorii:

- inicjatywy lokalne - działania angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego (zgodnie z zadaniami z zakresu sfer działalności pożytku publicznego).

- dotacje na rozwój organizacji - działania związane z przygotowaniem i realizacją zadań strategicznych i bieżącą działalnością. Młode organizacje pozarządowe będą mogły przeznaczyć dotację min. na: adaptację lokalu, doposażenie sprzętowe, oprogramowanie itd.

O wsparcie inicjatyw mogą ubiegać się:

- młode organizacje pozarządowe (tj. wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku, których budżet w 2013 roku nie przekracza 25 tys. zł),

- grupy nieformalne (tj. nieposiadające osobowości prawnej, w których skład wchodzą nie mniej niż trzy osoby, realizujące działania w sferze pożytku publicznego)

- grupy samopomocowe (tj. grupy nieformalne, których działania skierowane są na pokonywanie problemów i zmianę warunków).

 

Wnioskowana kwota mikrodotacji: od 2.000 zł do 5.000 zł.

Planowana liczba dotacji w roku 2014: min. 120.

 

Nabór wniosków potrwa do 18 sierpnia do godz. 16.00. Projekty można składać przez generator wniosków.

W celu wspierania inicjatyw oddolnych w województwie małopolskim operatorzy zapewniają pomoc w opracowaniu pomysłów na projekty i procesie składania wniosków:

- spotkania informacyjne

- szkolenia

- indywidualne doradztwo.

 

Aktualne informacje znajdują się na stronie www.malopolskalokalnie.pl

oraz na facebooku https://www.facebook.com/malopolskalokalnie