kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » E–konkurs „Tajemnice Solnego Grodu”

E–konkurs „Tajemnice Solnego Grodu”

Dodano: 14.05.2018 08:00 E–konkurs „Tajemnice Solnego Grodu”
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni - Oddział dla Dzieci i Młodzieży zaprasza do wzięcia udziału w e – konkursie pt.: „Tajemnice Solnego Grodu”.

Zadaniem uczestników konkursu będzie udzielenie odpowiedzi na 3 zestawy pytań, umieszczanych na początku każdego tygodnia, na stronie internetowej i facebook’u Biblioteki. Każdy zestaw będzie zawierał po 3 pytania i będą one dotyczyły wydarzeń historycznych, legend i postaci związanych z Bochnią. Celem konkursu  jest rozwijanie potrzeby samodzielnego poszukiwania wiedzy o przeszłości oraz poznanie i popularyzacja historii regionu.  Konkurs rozpoczniemy 9 maja 2018 roku i będzie trwał do 25 maja 2018 roku. Warunkiem udziału w konkursie będzie udzielenie prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania, które należy dostarczyć do dnia 8 czerwca 2018 roku. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 17 czerwca 2018 roku podczas Pikniku Rodzinnego, odbywającego się w przestrzeni miejskiej Parku Rodzinnego Uzbornia. Wyniki konkursu będą dostępne na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka-bochnia.pl oraz facebook’u.


Szczegóły dotyczące konkursu odnaleźć można w poniższym regulaminie.


Regulamin  – konkursu „Tajemnice Grodu Solnego”
1.    Konkurs organizowany jest przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bochni – Odział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Mickiewicza 5, zwaną dalej Organizatorem, w ramach obchodów 765 rocznicy lokacji miasta Bochni.
2.    Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony internetowej i profilu Facebook-ego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.
3.    Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki uczestników konkursu.
4.    Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
5.    Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
6.    Zadaniem uczestników konkursu będzie udzielenie odpowiedzi na 3 zestawy pytań, umieszczanych na początku każdego tygodnia, na stronie internetowej i facebook’u Biblioteki. Każdy zestaw będzie zawierał po 3 pytania i będą one dotyczyły wydarzeń historycznych, legend i postaci związanych z Bochnią.
7.    Konkurs rozpoczniemy 9 maja 2018 roku i będzie trwał do 25 maja 2018 roku.
8.    Warunkiem udziału w konkursie jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania,
które należy dostarczyć do dnia 8 czerwca 2018 roku.
9.    Prace należy podpisać: imieniem i nazwiskiem, podać adres zamieszkania, maila oraz numer telefonu.
10.    Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz, tj. wypełnić i przesłać jedno zgłoszenie.
11.    Prace można nadsyłać w wersji elektronicznej na adres e-mailowy: (z dopiskiem w temacie wiadomości: E-konkurs „Tajemnice Solnego Grodu”)  lub złożyć w wersji papierowej w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży PiMBP w Bochni, ul. Mickiewicza 5.
12.    Wśród uczestników konkursu zostanie wyłonionych trzech zwycięzców, którzy otrzymają nagrody rzeczowe.
13.    W losowaniu będą brały udział tylko te osoby, które udzieliły poprawnych odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Wymagana jest obecność uczestników konkursu  w czasie losowania. W przypadku nieobecności wylosowana zostanie kolejna osoba.
14.    Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 17 czerwca 2018 roku podczas Pikniku Rodzinnego, odbywającego się w przestrzeni miejskiej Parku Rodzinnego Uzbornia. Wyniki konkursu będą dostępne na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka-bochnia.pl oraz facebook’u.
15.    Udział w konkursie wiąże się z podaniem danych osobowych uczestnika. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem - ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.  Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)  i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.  1204 ze zm.).
16.    Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni  przy ul. Mickiewicza 5. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji postanowień konkursu i w zakresie niezbędnym  do jego realizacji.
17.    Przystępując do udziału w konkursie każdy uczestnik wyraża zgodę na umieszczanie swoich zdjęć na stronie internetowej i facebook’u  Organizatora celem promocji Biblioteki.
18.    Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży (tel. 14 614-52-23).

 

sk