kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Dzisiaj odbędzie się XVIII sesja Rady Powiatu w Bochni

Dzisiaj odbędzie się XVIII sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 29.10.2020 09:00 Dzisiaj odbędzie się XVIII sesja Rady Powiatu w Bochni
Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z póź. zm.) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z póź. zm.) Przewodnicząca Rady Powiatu zwołała XVIII sesję Rady Powiatu w Bochni w dniu 29. października 2020 roku (tj. czwartek) o godz. 11:00, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.


1. Otwarcie XVIII sesji Rady.
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033.
6. Informacja o pracy szkół w roku szkolnym 2019/20 w zakresie osiągniętych wyników (egzamin dojrzałości, egzaminy zawodowe, osiągnięte wyniki sportowe, olimpiady i konkursy).
7. Informacja o pracy jednostek oświatowych: Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Bochni, Bursy Szkolnej w Bochni za rok szkolny 2019/2020 i Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu za 2019 rok.
8. Informacja o działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.
9. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz członków Zarządu Powiatu, Sekretarza, Skarbnika i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Domu Dziecka w Bochni w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienie  wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i specjalizacyjnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Wielickiemu realizacji zadania  polegającego na zapewnieniu usług świadczonych przez środowiskowy Dom Samopomocy w Brzeziu typ ABC tj. dla osób przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, mieszkańcom Powiatu Bocheńskiego.
13. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
14. Oświadczenia i komunikaty.
15. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady.

Zapraszamy do obserwowania sesji on-line. Sesja dostępna będzie tutaj.

 

kh