kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie poszukuje osób zainteresowanych odbyciem praktyki absolwenckiej

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie poszukuje osób zainteresowanych odbyciem praktyki absolwenckiej

Dodano: 21.02.2018 09:00 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie poszukuje osób zainteresowanych odbyciem praktyki absolwenckiej
Praktyki absolwenckie są realizowane na zasadach określonych ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1052 z późn. zm).

Oferta kierowana jest do osób, które posiadają wykształcenie co najmniej średnie i  do dnia rozpoczęcia praktyki nie ukończyły 30 roku życia oraz  nie odbyły wcześniej trzymiesięcznej praktyki absolwenckiej w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie (poprzednio Izba Skarbowa w Krakowie, Izba Celna w Krakowie, Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie) wraz z urzędami skarbowymi województwa małopolskiego, a ponadto spełniają następujące kryteria:
1) nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem praktyki absolwenckiej,
2) posiadają umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych (edytor tekstu, arkusz
kalkulacyjny),
3) cechują się komunikatywnością i wysokim poziomem kultury osobistej,
4) cieszą się nieposzlakowaną opinią,
5) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowej
6) nie są prowadzone przeciwko nim postępowania o przestępstwa ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwa skarbowe.

Do głównych obowiązków praktykanta będzie należało:
- ewidencjonowanie danych w systemach komputerowych,
- wykonywanie prostych prac biurowych,
- przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.

Warunki praktyki absolwenckiej:
- okres odbywania praktyki: 3 miesiące w okresie od 01 kwietnia 2018 roku,
- czas pracy: 40 godzin tygodniowo, tj. 8 godzin dziennie,
- wysokość świadczenia pieniężnego: 2000,00 zł brutto miesięcznie (z tytułu zawartej umowy nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne),
- miejsce wykonywania praktyki: Izba Administracji Skarbowej, Małopolski Urząd Celno-Skarbowy oraz urzędy skarbowe woj. małopolskiego tj.

 • Izba Administracji Skarbowej w Krakowie, Kraków ul. Wiślna 7 oraz Wadowicka 10 i Al. Krasińskiego 11b w Krakowie,
 • Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków, Kraków ul. Rzemieślnicza 20,
 • Drugi Urząd Skarbowy Kraków, Kraków ul. Krowoderskich Zuchów 2,
 • Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza, Kraków ul. Krowoderskich Zuchów 2,
 • Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta, Kraków oś. Bohaterów Września 80,
 • Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze, Kraków ul. Wadowicka 10,
 • Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik, Kraków ul. Krowoderskich Zuchów 2,
 • Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto, Kraków ul. Grodzka 65,
 • Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście, Kraków ul. Krowoderskich Zuchów 2,
 • Małopolski Urząd Skarbowy, Kraków oś. Bohaterów Września 80,
 • Urząd Skarbowy w Bochni, Bochnia ul. Gołębia 3,
 • Urząd Skarbowy w Brzesku, Brzesko ul. Królowej Jadwigi 16,
 • Urząd Skarbowy w Chrzanowie, Chrzanów ul. Garncarska 9,
 • Urząd Skarbowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Dąbrowa Tarnowska ul. Berka Joselewicza 5,
 • Urząd Skarbowy w Gorlicach, Gorlice ul. Bardiowska 9,
 • Urząd Skarbowy w Limanowej, Limanowa ul. M.B. Bolesnej 9,
 • Urząd Skarbowy w Miechowie, Miechów ul. Daneckiej 1
 • Urząd Skarbowy w Myślenicach, Myślenice ul. Cegielskiego 2,
 • Urząd Skarbowy w Nowym Sączu, Nowy Sącz ul. Barbackiego 10,
 • Urząd Skarbowy w Nowym Targu, Nowy Targ ul. Parkowa 13,
 • Urząd Skarbowy w Olkuszu, Olkusz ul. Budowlanych 2,
 • Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, Oświęcim ul. Plebańska 2,
 • Urząd Skarbowy w Proszowicach, Proszowice ul. Reja 1,
 • Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 36,
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie, Tarnów ul. Lwowska 72-96a,
 • Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie, Tarnów al. Solidarności 5-9b,
 • Urząd Skarbowy w Wadowicach, Wadowice ul. Legionów 22,
 • Urząd Skarbowy w Wieliczce, Wieliczka ul. Zamkowa 2,
 • Urząd Skarbowy w Zakopanem, Zakopane ul. Szymony 14,

·         Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie, Kraków ul. Władysława Łokietka 20, Nowy Sącz ul. Sienkiewicza 44, Tarnów al. Solidarności 5-9A, .
Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z kandydatami, których zgłoszenia będą najbardziej adekwatne do potrzeb administracji skarbowej. Osoby z którymi zostanie podpisana umowa  praktyki absolwenckiej muszą posiadać aktualną polisę  ubezpieczenia NNW.

Zgłoszenia prosimy składać wg załączonego wzoru, który można również pobrać TUTAJ
wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie bezpośrednio na dzienniku podawczym w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7 pokój 005 lub drogą pocztową na adres: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie, ul. Wiślna 7,  31-007 Kraków z dopiskiem na kopercie „praktyki absolwenckie” do dnia 5 marca 2018  roku liczy się data wpływu do Izby Administracji Skarbowej.
Telefon kontaktowy 12 25 57 337, 12 25 57 304, 12 25 57 327, 12 25 57 307.

 

 

sk