kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, położonej w miejscowości Siedlec

Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, położonej w miejscowości Siedlec

Dodano: 03.06.2020 07:00  Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, położonej  w miejscowości Siedlec
Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, położonej w miejscowości Siedlec gm. Bochnia, obejmującej część działki o numerze 256/43 o powierzchni 0,1559 ha wraz ze znajdującym się na niej budynkiem byłej paczkowalni o powierzchni 332 m2 - na okres do 10 lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Nieruchomość stanowi własność Powiatu Bocheńskiego i objęta jest księgą wieczystą nr TR1O/00068019/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi: 2 689,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Powołana kwota powiększona będzie o obowiązującą stawkę podatku VAT w wysokości 23%.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 10 lipca 2020 r. o godzinie 11-tej w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Bochni pokój 103 (I piętro od strony ul. Kazimierza Wielkiego).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł (słownie:  pięćset złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w pieniądzu przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bochni prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła, Oddział  w Nowym Wiśniczu, Filia w Bochni nr 17 85890006 0260 0110 0150 0007 z opisem „Wadium na dzierżawę paczkowalni” w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 06.07.2020r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa.  W przetargu mogą wziąć udział osoby prawne i osoby fizyczne. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje cenę wyższą niż cena wywoławcza, przy czym minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem   w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Zarząd Powiatu w Bochni zastrzega sobie również możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn niezależnych od organizatora przetargu

 

kh