kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej

Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej

Dodano: 19.02.2009 13:00 Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej finansowane są w 90% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w pozostałych 10 % z innych żródeł, w tym w znacznej części ze środków Powiatu.
W bieżącym roku  PFRON przyznał na funkcjonujące w powiecie warsztaty 1.228. 086 zł, o pomoc w zabezpieczeniu pozostałych 136. 452 zł. Starosta zwrócił się do  Gmin z terenu których pochodzą uczestnicy, licząc na solidarne współfinansowanie bieżącej działalności placówek – mówi Elżbieta Paczyńska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Na terenie Powiatu działają dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej - w Proszówkach oraz w Łapanowie - prowadzące zajęcia dla 83 osób.
Warsztaty to wyodrębnione organizacyjnie i finansowo placówki stwarzające osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Konieczność dofinansowania tej formy rehabilitacji jest bezsprzeczna, gdyż jak już niejednokrotnie podkreślałem, dotyczy grupy szczególnie potrzebującej naszego wsparcia, osób którym udział w zajęciach pozwala na opanowanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz osobistej zaradności, a w konsekwencji zwiększenie samodzielności życiowej. Dlatego mam nadzieję, że wzorem ubiegłego roku  samorządy z terenu Powiatu będę współuczestniczyć w finansowaniu warsztatów - mówi Starosta Bocheński  Jacek Pająk. W roku 2008 we współfinansowanie warsztatów włączyły się: Gmina Bochnia, przekazując  8.943 zł na 12 uczestników, Miasto Bochnia: 3.000 zł na 21 uczestników, Gmina Łapanów 10.433 zł na 13 uczestników,gmina Trzciana 9.884 zł na 14 osób,  Gmina Drwinia 1.490 zł na 2 osoby, Gmina Lipnica Murowana 745 zł 2 osoby.
Wsparcie finansowe o które powiat zwrócił się do Miast i Gmin to 61 zł miesięcznie za jednego uczestnika. Warto zaznaczyć,że udział w codziennej rehabilitacji to "inwestycja" zarówno w osobę biorącą udział w zajęciach, jak i wsparcie całej rodziny.