kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

Dodano: 06.09.2012 11:10 Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym, które są aktywne zawodowo i opiekują się małymi dziećmi mogą uzyskać wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w formie dofinansowania kosztów pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu. Dofinansowanie może wynieść 200 zł na miesiąc i maksymalnie 2200 zł na rok.

Niepełnosprawni mieszkańcy dzięki uczestnictwu Powiatu Bocheńskiego w programie „Aktywny Samorząd” mogą również uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON do wysoko specjalistycznego sprzętu komputerowego, urządzeń brajlowskich i lektorskich dla osób niewidomych lub osób z uszkodzeniami kończyn górnych. Głównym problemem osób niepełnosprawnych z uszkodzeniem kończyn górnych są utrudnienia, ograniczenia, bądź uniemożliwienie wykonywania czynności manipulacyjnych, co może być przezwyciężone dzięki specjalistycznemu oprzyrządowaniu. Osoby z największymi ograniczeniami ruchowymi, nieporuszające się samodzielnie i dodatkowo niesprawne manualnie mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Osoby użytkujące wózki o napędzie elektrycznym mogą uzyskać dofinansowanie do utrzymania sprawności technicznej wózka.

W sierpniu Powiat Bocheński przystąpił do realizacji programu PFRON pn. „Aktywny Samorząd”. Jest to program, który w roku 2012 r. po raz pierwszy umożliwia aktywnym Powiatom udzielenie dofinansowania osobom niepełnosprawnym z największymi trudnościami w poruszaniu się, w komunikowaniu i z najcięższymi schorzeniami. Termin składania wniosków w ramach programu do upływa 28 września.

Poza programem „Aktywny Samorząd” Powiat Bocheński realizuje na co dzień szereg zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w zależności od indywidualnych potrzeb mieszkańców jak i potrzeb całego środowiska lokalnego. Pomoc osobom niepełnosprawnym jest oferowana adekwatnie do stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Osoby niepełnosprawne i ich otoczenie mogą korzystać z usług PCPR w Bochni poprzez kontakt bezpośredni z pracownikami Centrum lub telefonicznie pod numerem 14-611-97-40 albo faxem 14-611-97-43, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 15. Wszystkie wnioski oraz zapytania należy kierować do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni przy ul. E. Windakiewicza 9/5.