kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Dofinansowania dla szkół i uczniów z małopolski Erasmus+ zmienia życie i otwiera umysł

Dofinansowania dla szkół i uczniów z małopolski Erasmus+ zmienia życie i otwiera umysł

Dodano: 15.10.2015 08:00 Dofinansowania dla szkół i uczniów z małopolski Erasmus+ zmienia życie i otwiera umysł
Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie dla Twojej szkoły/uczniów/nauczycieli – przyjdź na spotkanie informacyjne: 19 października oraz 5 listopada organizowane w Krakowie.

Szczegółowe informacje na www.prawnikon.com

Czym jest Erasmus+?

Erasmus+ to nowy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Poznaj jego wyjątkową ofertę dla sektora edukacji szkolnej! Erasmus+ Edukacja szkolna to sektor realizujący akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Kontynuuje tradycje programu Comenius, działającego w latach 2007-2013.

W ramach dziedziny Edukacja Szkolna wyróżnione są dwie akcje:

- pierwsza polegająca na mobilności kadry

- druga skupiająca się na tworzeniu partnerstw strategicznych i udziale młodzieży.

Dlaczego warto?

Erasmus+ to działania nastawione na nabycie przez młodzież umiejętności językowych, rozwój kulturalny, międzynarodowy, odnalezienie się na rynku pracy. Wiele młodych osób czy też nauczycieli nigdy nie mięliby w swoim życiu sposobności by np. wyjechać za granicę i prowadzić zajęcia na renomowanej uczelni zachodniej. Uczniowie poprzez podróże i poznawania innej kultury oraz realizację programów nauczania za granicą stają się bardziej samodzielni i nastawieni na rozwój. Zwiększono budżet programu o 40 % więc tym bardziej warto aplikować.

Na czym polegają te dwie akcje, o których Pani wspomniała?

Akcja 1 to Mobilność kadry.

Projekty realizowane w ramach tej akcji mają na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą, takich jak jobshadowing, kursy metodyczne oraz staże. Udział w projekcie umożliwia szkole nawiązanie lub pogłębienie współpracy międzynarodowej. Uczestnicy projektów – nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna – zyskują szansę poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, które można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej, oraz zdobycia praktycznych doświadczeń, które pomogą w realizacji celów całej instytucji.

Działania wspierane w ramach programu Uczestnicy mogą otrzymać dofinansowanie na:

-udział pracowników szkoły w wyjazdach zagranicznych

- szkolenia dla kadry edukacyjnej w formie: udziału w kursach lub szkoleniach zagranicznych; obserwacji pracy zagranicznej szkoły partnerskiej lub innej organizacji związanej z edukacją szkolną (jobshadowing).

Mobilności zagraniczne mogą trwać od dwóch dni do dwóch miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży), a cały projekt – od jednego roku do dwóch lat.

Akcja 2 Partnerstwa strategiczne

Projekty realizowane w ramach tej akcji powinny służyć wprowadzaniu długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk tam, gdzie jest to niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na różnych poziomach edukacji. Przedsięwzięcia realizowane w ramach akcji 2 mogą obejmować spotkania projektowe i wyjazdy edukacyjne oraz współpracę wirtualną, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dzięki partnerstwom uczniowie i nauczyciele będą mieli szansę wypracowania wspólnych rozwiązań dotyczących priorytetów programu: zwiększania osiągnięć młodych ludzi (szczególnie tych zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem szkoły lub z niskim poziomem umiejętności podstawowych), podnoszenia jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijania i wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli.

Działania wspierane w ramach programu

W ramach akcji można realizować trzy typy partnerstw strategicznych:

- partnerstwa strategiczne – współpraca szkół (co najmniej dwie szkoły z dwóch różnych krajów uczestniczących w programie Erasmus+)

-  partnerstwa strategiczne – współpraca między regionami (co najmniej dwa konsorcja z dwóch różnych krajów, przy czym w skład każdego z konsorcjów wchodzą przedstawiciele trzech typów instytucji: władz oświatowych, szkół i innych instytucji działających w obszarze edukacji, adekwatnych do tematyki projektu);

- partnerstwa strategiczne – współpraca instytucji działających w obszarze edukacji (co najmniej trzy instytucje działające w obszarze edukacji z trzech różnych krajów).

Projekty partnerstw strategicznych mogą trwać od dwóch do trzech lat.

Kto może złożyć wniosek?

ODP:  publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz władze oświatowe i inne organizacje działające w obszarze edukacji z krajów uprawnionych do udziału w programie Erasmus+. Szczegółowy wykaz instytucji uprawnionych do aplikowania o fundusze w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna znajduje się na stronie: www.erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna

Jakiej wartości projekty można składać?

Od 150 000 Euro do 450 000 Euro, co po przeliczeniu kursu daje Nam ogromne sumy, które możemy spożytkować na rozwój kadry lub młodzieży.

Czy oprócz 3 spotkań informacyjnych w roku można konsultować pomysły/ korzystać z doradztwa specjalistów?

Oczywiście, że tak. Do takich działań powołana została sieć konsultantów regionalnych Erasmus+ w ramach poszczególnych dziedzin i jedynie oni uprawnieni są do udzielania konsultacji w kwestii programu unijnego Erasmus+. Konsultacje udzielane są drogą telefoniczną/mailową/osobiście w każdy poniedziałek  w godzinach 12:00 – 15:00 po wcześniejszym umówieniu się (Tel. 534 478 017, e-mail:prawnikon@op.pl). W małopolsce konsultantką Erasmus+ Edukacja Szkolna jest Pani mgr Patricia Mitro.

 

sk

 


Powiatowa Społeczna Strefa Aktywności Gospodarczej
programy unijne
inwestycje w powiecie
zdjęcia panoramiczne
Organizacje Pozarządowe-NGO
Newsletter:

Multimedialny Powiat

Zobacz wszystkie filmy

Sonda

Starostwo Powiatowe
ul. Kazimierza Wlk. 31
32-700 Bochnia
Tel. (0-14) 61 537 00
Fax: (0-14) 61 537 08
E-mail: