kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Dobra Jakość Trzeciego Sektora

Dobra Jakość Trzeciego Sektora

Dodano: 05.12.2012 11:00 Dobra Jakość Trzeciego Sektora
Wczoraj w Starostwie Powiatowym odbyło się seminarium pt. „Standaryzacja organizacji pozarządowych-diagnoza stanu obecnego, rekomendacje na przyszłość”. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Certyfikacja Miarą Jakości Trzeciego Sektora”.

Celem seminarium było zaprezentowanie raportu z wyników 3 miesięcznej pracy badawczej dotyczącej określenia stanu obecnego istniejących standardów organizacji w podmiotach trzeciego sektora zlokalizowanych na terenie powiatu bocheńskiego oraz miasta Tarnowa i powiatów dąbrowskiego, brzeskiego i tarnowskiego.

Seminarium jest jednym z czterech tego typu spotkań skierowanych do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz administracji lokalnej z miasta Tarnowa oraz ww powiatów, na terenie których realizowany jest projekt.

Podczas odbywających się seminariów prowadzona jest rekrutacja na warsztaty 12 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 6 przedstawicieli administracji lokalnej, którzy podczas zajęć warsztatowych wypracują schematy standardów niezbędnych do wprowadzenia w organizacjach pozarządowych w celu otrzymania certyfikatu Dobra Jakość Trzeciego Sektora.

Celem ogólnym projektu jest poprawa poziomu współpracy pomiędzy administracją lokalną (JST), rozumianą jako administracja samorządowa, a organizacjami pozarządowymi (NGO's) z terenu subregionu tarnowskiego (tj. miasta Tarnowa, powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego) poprzez opracowanie i wdrożenie standardów oraz certyfikację.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
Cel 1. Podniesienie kompetencji 60 przedstawicieli administracji samorządowej z terenu subregionu tarnowskiego w zakresie praktycznego używania narzędzi prawnych we współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi.
Cel 2. Podniesienie kompetencji minimum 48 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu subregionu tarnowskiego w zakresie schematów wypracowanych standardów oraz narzędzi prawnych współpracy z administracją samorządową.
Cel 3. Stworzenie pierwszego zespołu na terenie subregionu tarnowskiego (minimum 5 audytorów) wdrażających standardy.
Cel 4. Określenie istniejącego stanu standaryzacji na terenie subregionu tarnowskiego poprzez opracowanie raportu.
Cel 5. Wypracowanie standardów i procesu certyfikacji wraz z procedurą nadawania certyfikatu oraz certyfikacja minimum 10 organizacji pozarządowych z terenu subregionu tarnowskiego.

Grupami docelowymi w projekcie są przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie subregionu tarnowskiego (NGO's) oraz przedstawiciele administracji lokalnej (administracja samorządowa) z terenu subregionu tarnowskiego (JST).

Projekt realizowany jest przez im. Jana Hetmana Tarnowskiego, który występuje w roli lidera oraz przez Stowarzyszenie Rewitalizacji Kultury z siedzibą w Tarnowie jako partnera.

Finansowanie odbywa się poprzez Europejski Fundusz Społeczny -Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 5 Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.