kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » D e c y z j a starosty bocheńskiego o gospodarce nieruchomościami

D e c y z j a starosty bocheńskiego o gospodarce nieruchomościami

Dodano: 09.11.2016 08:00 D e c y z j a starosty bocheńskiego o gospodarce nieruchomościami
Po rozpatrzeniu sprawy wszczętej z inicjatywy Wojewody Małopolskiego Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej :

1. Orzeka o nabyciu przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Rajbrot gmina Lipnica Murowana, powiat bocheński, województwo małopolskie oznaczonej numerem działki numerem działki 5797 o powierzchni 0,13 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.

 

2. Nieruchomość zostaje wywłaszczona do realizacji celu publicznego, jakim jest zakładanie i utrzymanie cmentarzy (uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętej pod urządzony cmentarz wojenny nr  300 z okresu I wojny światowej).

 

3. Ustala się odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości w wysokości 4849,00 zł .(słownie: cztery tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych 00/100).

Kwota odszkodowania podlega złożeniu do depozytu sądowego na okres 10 lat. Do zapłaty odszkodowania zobowiązany jest  Skarb Państwa.

 

4. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

 

sk