kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Czas skutecznych przedsięwzięć !!!

Czas skutecznych przedsięwzięć !!!

Dodano: 05.01.2018 11:00 Czas skutecznych przedsięwzięć !!!
W ostatnim wydaniu 2017 roku Ziemi Bocheńskiej znajdą Państwo posumowanie działań Starosty, Zarządu i Rady Powiatu w Bochni za trzy lata kadencji. Najważniejsze inwestycje, duże projekty, poprawa bezpieczeństwa, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, wsparcie młodzieży i seniorów to tylko niektóre z kierunków działań czy priorytetów którymi kierowano się aby mieszkańcy naszego powiatu mogli czuć się komfortowo. Ponad 60 milionów to zrealizowane wydatki inwestycyjne, 63 miliony pozyskanych środków zewnętrznych, ponad 50 milionów złotych na budowę m.in. ponad 12 km chodników i ścieżek rowerowych, 15 km nowej nawierzchni, 13 mostów i przepustów oraz stabilizację 4 osuwisk.

Nowoczesna sala gimnastyczna przy "Mechaniku"

9,3 mln zł. kosztować będzie budowa nowoczesnej sali sportowej przy ZS Nr 1 w Bochni. Obiekt ma powstać do września 2018 r., a powiat pozyskał na budowę sali 3,5 mln zł. Projekt zakłada rozbudowę „mechanika” o pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz infrastrukturą towarzyszącą. Sala pomieści: boisko do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, trzy boiska do gimnastyki sportowej i akrobatyki oraz widownię. Znajdą tam się dwa korty do squash’a, magazyn ze sprzętem, pomieszczenie dla trenera, siłownia oraz wyposażona w lustra sala do aerobiku.

Powiat pomaga niepełnosprawnym

Powiat zawarł umowę ze Stowarzyszeniem Rodzin Zdrowie Psychiczne z Krakowa na realizację usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Dzięki temu dwudziestoosobowa grupa mieszkańców powiatu skorzystała z profesjonalnej pomocy i pomimo niepełnosprawności mogła spróbować swoich sił na rynku pracy. Wśród nich jest 7 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Proszówkach.

Darmowe Porady Prawne

Od początku 2016 roku na terenie powiatu funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Starostwo organizowało dwudniową akcję promującą możliwość uzyskania takich porad. Bezpłatna pomoc udzielana jest od poniedziałku do piątku w trzech punktach na terenie powiatu (Starostwo Powiatowe w Bochni, Urząd Gminy Drwinia, Urząd Gminy Lipnica Murowana). Dotychczas z pomocy skorzystało prawie 2500 osób.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Ludwik Węgrzyn Starosta Bocheński i Józef Mroczek Wicestarosta podpisali akt notarialny związany z zakupem od Bocheńskiej Spółdzielni Inwalidów budynku wraz z działką z przeznaczeniem na prowadzenie WTZ w Proszówkach. Podpisano także umowę ze Stowarzyszeniem Amicus Hominis, działającym przy WTZ, które zajmie się prowadzeniem warsztatów.

Wychowankowie WTZ uczestniczą w zajęciach przez pięć dni w tygodniu, mają zajęcia m.in. z: gospodarstwa domowego, techniki krawieckiej, plastycznej, ceramicznej, komputerowej czy ślusarskiej, odbywają się tam zajęcia sportowe w ramach sekcji pływackiej, lekkoatletycznej czy piłkarskiej. Do ich dyspozycji jest psycholog, psychiatra i rehabilitant.

Weekend z zabytkami

Prawie 20 tysięcy osób uczestniczyło w latach 2015-2018 w weekendzie z zabytkami. W roku 2016 starostwo zostało nagrodzone za organizację wydarzenia podczas Gali Europejskich Dni Dziedzictwa. W tym roku powstała także nowa strona www.zabytki. powiatbochenski.pl. Starostwo zaprosiło do współpracy 44 obiekty, a impreza organizowana od dziesięciu lat, w pierwszy weekend września w tym roku obchodziła swój jubileusz.

Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Bochni

Starostwo pozyskało środki na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni. Wartość realizowanych prac to ok. 2 mln zł, dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 1,21 mln zł. W ramach projektu wykonana zostanie poprawa efektywności energetycznej mechanika”, zarówno budynku głównego, jak i warsztatów dydaktycznych. Wymieniona zostanie instalacja centralnego ogrzewania i zamontowane zostaną zawory termostatyczne. Ocieplone zostaną stropodachy i ściany zewnętrzne. Wymieniona zostanie również stolarka okienna (w budynku warsztatów) i drzwiowa.

Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Z a r z ą d Po w i a t u Bochni przyznał do-finansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem dla celów ochrony przeciwpożarowej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Bocheńskiego. W tym roku na dofinansowanie otrzymało 16 jednostek z Muchówki, Brzeźnicy, Rdzawy, Wolicy, Chronowa, Łazów, Siedlca, Kobyla, Tarnawy, Sobolowa, Mikluszowic, Okulic, Lipnicy Dolnej, Pogwizdowa, Drwini i Leszczyny. Łącznie w latach 2015-2017 48 jednostek OSP z terenu powiatu otrzymało ponad 163 tys. zł.

E-usługi

Mieszkańcy powiatu bocheńskiego, geodeci i przedsiębiorcy branży budowlanej oraz samorządy już niedługo skorzystają z nowej platformy cyfrowej, na której udostępnione zostaną dane geodezyjne dot. bocheńszczyzny. Wszystko to możliwe będzie dzięki realizacji projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Bocheńskiego”. Projekt jest częścią regionalnego systemu cyfrowych rejestrów geodezyjnych. Umożliwi on podniesienie stanu cyfryzacji w zakresie danych i dokumentów powiązanych z ewidencją gruntów i budynków Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Realizacja projektu wpłynie w znaczący sposób na zwiększenie ilości i jakości świadczonych usług. Wartość projektu wynosi 5,43 mln zł, w tym dofinansowanie: 4,88 mln zł.

Szpital bez bólu

Szpital Powiatowy w Bochni zdobył prestiżowy certyfikat „Szpital bez bólu” Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Certyfikat jest potwierdzeniem tego, że lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni pracujący w Szpitalu są bardzo dobrze przygotowani i skuteczni w łagodzeniu pacjentom niepotrzebnego cierpienia.

Senior wigor

Niespełna milion zł. otrzymał Powiat Bocheński na uzupełnienie i poszerzenie działań dziennego domu Senior Wigor. Dzięki pozyskanym środkom przy placówce powstała zielona siłownia. W ramach projektu uczestnikom zapewnione są zajęcia podnoszące sprawność fizyczną m.in. codzienna gimnastyka ogólnousprawniająca, a także nowe atrakcyjne formy ruchu jak np. nordic walking, gra w bocce, czy krykiet.

OIK

Od kwietnia 2017 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni działa w systemie całodobowym -7 dni w tygodniu. Jest to możliwe dzięki realizacji projektu pn. „ OIK całą dobę”, którego celem jest zapewnienie całodobowej pomocy dla mieszkańców powiatu bocheńskiego przeżywających kryzysy lub doświadczających prze-mocy. W lutym Powiat Bocheński otrzymał na realizację ponad 1 mln 700 tys. zł

Centrum kompetencji zawodowych

Starostwo uzyskało środki na realizację projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”, otrzymując dotację na prawie 2,1 mln zł. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia u 280 uczniów szkół z terenu powiatu bocheńskiego poprzez poprawę jakości procesu kształcenia na bazie CKZ we współpracy z otoczeniem, w tym z pracodawcami, podniesienie kwalifikacji u co najmniej 130 uczniów ze szkół zawodowych powiatu bocheńskiego, a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych u 26 nauczycieli zawodu z branży budowlanej na terenie powiatu bocheńskiego. Projekt obejmował będzie m.in. organizację dodatkowych zajęć z zakresu kursów kwalifikacyjnych, organizację praktyk i staży we współpracy z pracodawcami, organizację i prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Kolejna karetka dla szpitala

Powiat bocheński zawarł umowę na podstawie której Szpital Powiatowy w Bochni wzbogacił się o kolejny nowoczesny ambulans. Karetka służyć będzie głównie mieszkańcom powiatu bocheńskiego. Ambulans posiada nowoczesne wyposażenie, w tym w defibrylator z modułem teletransmisji EKG do pracowni Hemodynamiki w przypadku podejrzenia zawału serca i innych ostrych stanów kardiologicznych, a także z urządzenie do uciskania klatki piersiowej, które automatycznie wykonuje masaż serca, w przypadku zatrzymania jego pracy. Jest to już trzecia karetka w ciągu minionych trzech lat. Na zakup poprzednich dwóch starostwo przekazało prawie 765 tys. zł.

Samochody dla Pomocy Społecznej

Prawie pól miliona złotych otrzymał Powiat na zakup trzech samochodów: dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Proszówkach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Domu Pomocy Społecznej. Są to pojazdy dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku.

Monitoring

Wybudowanie stacji hydrologicznej w Łapanowie i systemu sms służącego do ostrzegania powodziowego kosztowało ponad 93 tys. zł. Stacja zbudowana została w standardach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dzięki temu włączona jest w ich system, przez co uszczelnia monitoring przeciwpowodziowy powiatu. System sms pobiera dane bezpośrednio z IMGW przekazując je do wyznaczonych osób i służb powiatu bocheńskiego.

Stypendia dla najzdolniejszych

Aż 155 najzdolniejszych uczniów szkól ponadgimnazjalnych otrzymało stypendia starosty, a 30 osób otrzymało nagrody dla dyrektorów i nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze. Łącznie na ten cel przeznaczono w ciągu minionych trzech lat prawie 200 tys. zł.

 

sk/kkh