kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Centrum Zarządzania informuje

Centrum Zarządzania informuje

Dodano: 19.05.2010 12:00
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje:

 

1.Ilość zalanych gospodarstw domowych:

Gmina Bochnia: 923

Miasto Bochnia: brak informacji (trudno oszacować)

Lipnica Murowana: 5

Rzezawa: 36

Trzciana: nie posiada informacji (30 zalanych piwnic)

Żegocina:20

Drwinia: szacuje się że kilkadziesiąt gospodarstw

Nowy Wiśnicz:750

Łapanów: 110

2.Zagrożenia dla infrastruktury i dostaw surowców, energetycznych:

 

Gmina Lipnica Murowana: - uszkodzone drogi gminne, powiatowe, a na drodze wojewódzkiej liczne wyrwy.

- podmulone przyczółki mostów na drogach powiatowych, zniszczone mosty , mostki

i przejazdy oraz przepusty na drogach gminnych,

- zniszczona nawierzchnia głównie dróg gminnych oraz zamulone rowy

- powstało wiele osuwisk na terenach prywatnych i drogach gminnych, w jednym

przypadku osuwanie ziemi spowodowało zawalenie się stodoły w Lipnicy Górnej

- podtopionych zostało kilka budynków komunalnych oraz tartak i sklep.

Na całej długości rzeki Uszwicy brzegi podmyte i rozmyte, powstały wyrwy, które w kilku miejscach sięgają nawet kilkudziesięciu metrów. Rzeka zmieniła bieg koryta.

W dostawie surowców energetycznych nie ma zakłóceń.

Gmina Drwinia: od dwóch dni brak wody pitnej dla mieszkańców Gminy na skutek zalania ujęcia wody na rzece Rabie w Bochni. Pomimo usilnych starań nie pozyskano z zewnątrz beczkowozu do przewozu wody pitnej, starania będą nadal czynione w dniu dzisiejszym.

Gmina Bochnia: Bardzo groźne są  osuwające się masy ziemi ( w tym zagrażające budynkom mieszkalnym ).  Takich przypadków na dzień dzisiejszy stwierdzono 30. Ilość ta ulega zwiększenia wskutek namoknięcia gruntu.

W miarę opadania wody usuwane są wszystkie awarie w dostawie energii elektrycznej.

Gmina Trzciana: zagrożenia dla infrastruktury i dostaw surowców energetycznych: w miejscowości Trzciana podmyty został słup wysokiego napięcia, obecnie znajduje się on w korycie rzeki.

Gmina Rzezawa:

W pierwszych dniach nadmiernych opadów podtopienia wystąpiły na powierzchni około 1200ha.

Na dzień dzisiejszy woda częściowo zeszła z pól i pozostała na około 700 ha.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie na bieżąco organizuje  dla w/w rodzin zaopatrzenie w żywność i inne potrzeby dla ewakuowanych mieszkańców oraz dla tych którzy nie mogli z domu wyjechać z powodu zalanych dróg. Wykorzystywane są samochody OSP.

Gmina Miasta Bochnia:

Zalane ujęcia wody oczyszczalnie ścieków zniszczone nawierzchnie ulic.

Gmina Nowy Wiśnicz: nie występuje zagrożenie dla infrastruktury i dostaw surowców energetycznych. Duże uszkodzenia na wszystkich utrudnieniach dróg. Uszkodzenia budynków, w tym także budynków zabytkowych. Nie nastąpiła przerwa w dostawie surowców energetycznych, nie ma takiego zagrożenia.

Gmina Żegocina: Brak zagrożenia.

Gmina Łapanów: podmycia słupów energetycznych , w miejscowości Wieruszyce Cichawka Sobolów osuwiska które zagrażają uszkodzenią energetycznym.

 

3.Utrudnienia w dostawy wody pitnej.

Gmina Lipnica – brak utrudnień

Gmina Rzezawa – Oczyszczalnia ścieków w Borku nie pracuje (zalana). Przepompownie zostały wyłączone z obawy przed porażeniem prądem. Kanalizacja nieczynna w całości (ponad 80km).

Gmina Rzezawa korzystała z ujęcia wody w Bochni-obecnie brak wody w wodociągach.

Tut. Urząd zapewni dostawę wody na czas nie działania wodociągów.

19 maja 2010 r zostaną uruchomione zbiorniki z wodą pitną na terenie sołectw zwodociągowanych. W przypadku niewystarczającej ilości rozprowadzanej wody będziemy prosić PZZK w Brzesku oraz inne jednostki ratownicze o udzielenie pomocy.

Gmina Miasto Bochnia- Brak dostaw wody poprzez sieć wodociągową. Woda jest dowożona beczkowozami.

Gmina Trzciana – utrudnienia w dostawach wody pitnej i żywności: uszkodzeniu uległo ujęcie wody w Kamionnej (ujęcie w budowie), podtopiona oczyszczalnia ścieków przy Urzędzie Gminy w Trzcianie, lokalne indywidualne ujęcia wody (studnie) wzdłuż Potoku Saneckiego oraz w m. Rdzawa zostały podtopione,

 

Gmina Drwinia: - od dwóch dni brak wody pitnej dla mieszkańców Gminy na skutek zalania ujęcia wody na rzece Rabie w Bochni.Pomimo usilnych starań nie pozyskano z zewnątrz beczkowozu do przewozu wody pitnej, starania będą nadal czynione w dniu dzisiejszym.

Gmina Bochnia: zaopatruje 15 miejscowości w wodę bieżącą z ujęcia wody w Siedlcu. Z uwagi na zamkniecie miejskiego ujęcia wody, z którego korzysta 16 miejscowości gminy we wszystkich z nich powstał problem braku bieżącej wody. W miejscowościach zalanych tj. części Proszówek, Damienic, Cikowic, Stanisławic woda butelkowana dostarczana jest łodziami natomiast  do pozostałych miejscowości od dnia 18 maja br. woda dostarczana jest beczkowozami . Od dnia 19.05.br. zwiększono ilość dostarczanej wody do miejscowości poprzez rozstawienie w umówionych punktach dużych pojemników z wodą pitną, które będą na bieżąco uzupełniane.

Gmina Nowy Wiśnicz:

Funkcjonują wodociągi. Mieszkańcy mają dostęp do wody bieżącej nadającej się do spożycia.

Gmina Żegocina  : Nie występuje konieczność wody pitnej i żywności.

Gmina Łapanów: mają małe ograniczenia w dostarczaniu wody wynikające z powodu uszkodzenia magistrali.

 

4.Przerwy w dostawy energii:

Lipnica Murowana: - Jest prąd

Rzezawa – jest prąd

Miasto Bochnia: wyłączone zostały dwie stacje energetyczne Łany i Gazowa

Gmina Trzcina: Jest prąd

Gmina Drwinia: jest prąd

Gmina Nowy Wiśnicz: jest prąd

Gmina Żegocina: jest prąd

Gmina Bochnia: W miejscowości Proszówki wyłączone 2 stacje Trafo, oraz w Cikowicach 1 stacja ze względu na zalanie (Brak prądu)

Gmina Łapanów: kilka gospodarstw nie ma prądu.

 

5. Komunikacja drogowa i kolejowa:

Gmina Lipnica Murowana: utrudnienia na drogach gminnych.

Gmina Rzezawa: utrudnienia komunikacji drogowej przekopano drogi powiatowe w Borku, Ostrowie Krórewskim i Okuliach. Nie przejezdna woda w kierunku Cerekwi.

Miasto Bochnia: Nieprzejezdne lub uszkodzone są ulice: Na Buczków, Na Kąty,  Krzyżanowicka,  Dębnik,  Bujaka, Smyków, Wygoda, Grodeckiego, Partyzantów, Łany, Wodociągowa, Chodenicka, Maissa, Przysieki, Kurów, Krzeczowska, Dołuszycka, Wiśnicka, Gipsowa, Karolina, Rejtana, Żeromskiego, Goczałkowskich, Ptaśnika, Proszowska – boczna, Składowa, Gazowa, Mjr Bacy, Karasia, Krótka, Solna, Popka, Wąwóz, Oracka, Matejki, Kolanowska, Strzelecka, Kurów – Grabina, Grabskiego, Kuca, Volkmara, Włodka, Rataja, Kaima, Podedworze, Myśliwska, Krzyżaki, Konfederatów Barskich, Hutnicza, Staszica, Birków, Pachuty, Kwiatkowskiego, Modrzejewskiej, św. Jana.

Gmina Trzciana – drogi przejezdne

Gmina Drwinia: występują utrudnienia na drodze wojewódzkiej w  m. Zielona (zalany most na rzece Drwinka) oraz na drogach gminnych i powiatowych.

Gmina Nowy Wiśnicz – utrudnienia Olchawa Królówka , Kobyle Chronów.

Gmina Żegocina – nie ma utrudnień w komunikacji drogowej.

Gmina Bochnia: - utrudnienia w obrębie Cikowic, Proszówek Damienic, Stanisławic ze względu za zalanie części dróg oraz w Chełmie na powstałe osuwisko.

Gmina Łapanów: uszkodzenia dróg gminnych i powiatowych zniszczony most w miejscowości Boczów, Na rzece Tarnawka, Kładka pieszo jezdna na wysokości zalewu w Łapanowie. Kładka pieszo na wysokości starego kościoła Łapanów i podmyte przyczółki w miejscowości Tarnawa.  Nie przejezdna Wieruszyce – Cichawka, Zamknięta droga powiatowa Ubrzeż – Sobolów w miejscowości Kamyk. Nie przejezdna Tarnawa - Zbydniów ( Przeginia). Nieprzejezdna droga Sobolów w miejscowości Sobolów – Kamyk. Całkowity podmyty most na drodze wojewódzkiej w miejscowości Łapanów i na rzece Stradomka Łapanów – Łapanów – Brzozowa.

6.      Prognozy dotyczące dalszego rozwoju sytuacji :

Gmina Lipnica Murowana: w przypadku dalej utrzymujących się opadów sytuacja będzie się pogarszać.

Gmina Rzezawa: sytuacja się stabilizuję woda w rzekach i potokach powoli opada.

Gmina Miasto Bochnia: sytuacja jest ustabilizowana. Nie powinna ulać pogorszeniu.

Gmina Trzciana: Stabilizuję się ustępuje zagrożenia.

Gmina Drwinia: w przypadku wysokiego stanu wody może wystąpić przerwanie wałów na rzekach.

Gmina Nowy Wiśnicz: stabilizuję się, brak nowych zgłoszeń.

Gmina Żegocina: istnieją zagrożenie dalsze osuwiska na terenach zalanych.

Gmina Bochnia: -

Gmina Łapanów – Osuwające się grunty przy drogach i lasach.