kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Centrum Aktywizacji Zawodowej już działa

Centrum Aktywizacji Zawodowej już działa

Dodano: 29.12.2010 14:00 Centrum Aktywizacji Zawodowej już działa
W powiatowym Urzędzie Pracy powstało Centrum Aktywizacji Zawodowej, którego głównym zadaniem jest wzmocnienie prymatu działań aktywizujących nad działaniami pasywnymi, koncentracja na potrzebach trudniejszego klienta, ograniczenie długotrwałego i biernego bezrobocia oraz zmiana wizerunku służb zatrudnienia.

W Centrum świadczone są  usługi rynku pracy  dla pracodawców, osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy, między innymi poprzez pomoc w:

-        uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,

-        wyborze odpowiedniego zawodu,

-        podniesieniu lub zmianie posiadanych kwalifikacji zawodowych,

-        uzyskaniu informacji na temat posiadanych kompetencji  i predyspozycji zawodowych,

-        nabyciu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,

-        pozyskaniu pracowników spełniających oczekiwania pracodawców.

Działania te koncentrują  się na zindywidualizowanych potrzebach osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a realizacja Indywidualnych Planów Działania w warunkach Centrum pozwala na efektywniejsze i skuteczniejsze udzielenie pomocy klientom, co pozytywnie wpływa na ich aktywizację i zatrudnienie. Zadania CAZ to realizacja czterech podstawowych usług rynku pracy: pośrednictwa, poradnictwa zawodowego, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy i organizacja szkoleń  Osoby bezrobotne zgłaszające się do pośredników pracy otrzymują pomoc w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia lub formy wspierającej zatrudnienie np. stażu, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, robót publicznych, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, w tym z zakresu umiejętności poszukiwania pracy oraz zajęć w klubie pracy. Natomiast doradcy zawodowi pomagają bezrobotnym zaplanować własną ścieżkę aktywności zawodowej z uwzględnieniem samozatrudnienia, a liderzy klubu pracy przygotują taką osobę do rozmowy kwalifikacyjnej oraz pomogą sporządzić dokumenty aplikacyjne.

Udzielanie kompleksowej pomocy pracodawcom pozwala na sprawne zaspokajanie ich  potrzeb i rozwiązywanie  problemów związanych z zapotrzebowaniem na pracowników spełniających określone  wymagania.

Zajmowane przez CAZ pomieszczenia umożliwiają   profesjonalną  obsługę  w sposób  zapewniający poufność prowadzonych rozmów oraz zapewniają wszystkim klientom łatwy dostęp. Centrum zostało wydzielone od pozostałej części Urzędu, na  parterze zlokalizowane są stanowiska ds. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz organizacji szkoleń, natomiast na pierwszym piętrze  jak dotychczas będzie funkcjonował Klub Pracy, w którym również zostały  wykonane wszystkie niezbędne prace modernizacyjne. Pozostałe Wydziały wspomagające pracę Centrum  zlokalizowane  są w odrębnych pomieszczeniach.

Pracownicy zatrudnieni w Centrum Aktywizacji i Zawodowej są  do dyspozycji  klientów  w godzinach urzędowania Powiatowego Urzędu Pracy tj. w poniedziałki w godz. od 8.15 do 14.00 od wtorku do piątku w godz. od 7.15 do 14.00 świadcząc usługi  w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb  gwarantujący równy dostęp bezrobotnym, poszukującym pracy i pracodawcom, bowiem bardzo ważnym jest by w ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej klienci mieli możliwość skorzystania z nowoczesnych narzędzi i fachowej pomocy.

W najbliższym czasie Centrum Aktywizacji Zawodowej zostanie doposażone w interaktywny  kiosk, będący nowoczesnym urządzeniem pozwalającym zaprezentować się potencjalnemu pracodawcy w formie multimedialnej autoprezentacji. Urządzenie  posiada kamerę oraz oprogramowanie umożliwiające wykonanie nagrania własnego video CV  na miejscu w Urzędzie i przesłanie go od razu na adres rekrutacyjny.