kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Bezpłatne kursy niemieckiego

Bezpłatne kursy niemieckiego

Dodano: 05.12.2011 15:00 Bezpłatne kursy niemieckiego
Instytut Austriacki ma zaszczyt zaprosić małopolskie mikro i małe przedsiębiorstwa do udziału w projekcie pt.: Rozwiń skrzydła – szkolenia z języka niemieckiego i zawodowych kompetencji miękkich szansą na wzrost konkurencyjności małopolskich mikro i małych przedsiębiorstw”, dofinansowywanym ze środków Unii Europejskiej realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII- 8.1.1).

Beneficjenci projektu powinni spełniać następujące kryteria:

1.      być mikro lub małym przedsiębiorstwem, posiadającym siedzibę, oddział, filię na terenie województwa małopolskiego (dopuszcza się do udziału w projekcie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą)

2.      zgłaszające się przedsiębiorstwo nie przekroczyło dopuszczalnego poziomu pomocy de minims tj. 200 tyś euro w okresie 3 ostatnich lat obrachunkowych
3.      do projektu przedsiębiorca może oddelegować jednego pracownika, który wykonuje pracę w ramach struktur organizacyjnych firmy i jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę (może nim być także właściciel lub wspólnik firmy). W ramach projektu w dwóch naborach zamierzamy udzielić wsparcia 120 przedsiębiorstwom i ich pracownikom. Szkolenie skierowane jest do 84 mikroprzedsiębiorstw i 36 małych firm (w sumie do: 72 kobiet i 48 mężczyzn). Beneficjenci projektu wezmą udział w 2 semestrach kursu języka niemieckiego (w sumie 144 godziny w tym konwersacje z native speakerem) odbywających się na różnych poziomach zaawansowania (w zależności od utworzonej grupy). W ramach kursu przewidujemy zajęcia dotyczące praktycznych aspektów wykorzystania języka niemieckiego, konwersacje z native speakerami oraz indywidualne konsultacje z lektorami. Kurs poprzedzą wyjazdowe warsztaty psychologiczne na temat sposobów efektywnej nauki języków obcych (16 godzin).

Szkolenie językowe zostanie zakończone międzynarodowym egzaminem ÖSD (Austriacki Dyplom Językowy) i uzyskaniem certyfikatu uznawanego przez pracodawców polskich i  zagranicznych stanowiącego niewątpliwy atut na rynku pracy.

Oprócz kursów językowych nasi kursanci wezmą udział w cyklu warsztatów rozwoju kompetencji biznesowych pt.: „Skutecznie w pracy” (56 godzin) podczas, którego dowiedzą się jak:
- odkrywać swój potencjał zawodowy i wykorzystywać swoje mocne strony
- świadomie kreować swój wizerunek
- skutecznie się komunikować
- zwiększać swoją efektywność w pracy
- radzić sobie z negatywnymi emocjami zawodowymi
- negocjować.

Zajęcia językowe prowadzone będą przez wykwalifikowanych lektorów Instytutu Austriackiego, a warsztaty przez doświadczonych trenerów biznesu i psychologów.Grupy powstaną w miejscowościach, gdzie zbierze się 10 chętnych osób spełniających kryteria projektu. Planujemy także utworzyć grupy w Bochni. Co ważne, firma biorąca udział w projekcie nie ponosi żadnych kosztów związanych z oddelegowaniem pracownika do projektu. Szkolenie jest w 100% dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja do pierwszego naboru (tj. 60 osób) zaplanowana została na 03.01.2012r do 10.02.2012r. Kolejny nabór planujemy zorganizować w listopadzie 2012r.Szczegółowe informacje o projekcie wraz z dokumentami i Regulaminem rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej tj. www.oei.krakow.pl w zakładce „Rozwiń skrzydła”.Odpowiedzi na ewentualne pytania będą udzielane pod numerem telefonu (12) 430 98 05 lub mailowo:projekt@oei.krakow.pl. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych przedsiębiorców i ich pracowników do uczestnictwa w realizowanym przez nas projekcie.

Znajomość języka niemieckiego może pomóc w nawiązaniu kontaktów z zagranicznymi partnerami i rozwijaniu międzynarodowych kontaktów handlowych.