kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Bedą jeszcze skuteczniej pomagać-podpisali porozumienie

Bedą jeszcze skuteczniej pomagać-podpisali porozumienie

Dodano: 24.03.2017 15:00 Bedą jeszcze skuteczniej pomagać-podpisali porozumienie
Powiat łączy potencjał PCPR i PUP dla skuteczniejszej pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w Powiecie Bocheńskim.

 

 

 

Szczególnie z myślą o osobach doświadczających kryzysów psychicznych z powodu problemów ekonomicznych i zdrowotnych podpisano porozumienie pomiędzy obiema instytucjami w Bochni. Instytucje pomocy i integracji społecznej oraz urzędy pracy bardzo często świadczą usługi na rzecz tego samego klienta, co przekłada się na potrzebę współpracy, a jednocześnie stanowi szansę na bardziej kompleksową pomoc dla indywidualnych mieszkańców Powiatu.

- Aktywność pracowników administracji Powiatu m.in. poprzez nowe projekty i pozyskiwanie dodatkowych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego umożliwia wprowadzenie rozwiązań, które w większym stopniu łączą politykę pomocy społecznej z polityką rynku pracy i aktywizacji, a także z gospodarką społeczną – mówi Ludwik Węgrzyn, Starosta Bocheński.

 

Projekt współpracy i szersza oferta dla osób potrzebujących w Powiecie Bocheńskim tworzy system aktywizacji i integracji społecznej, gdzie instytucje pomocy społecznej i rynku pracy w większym stopniu mogą dostarczać usług aktywizacyjnych oraz zwiększać zaradność i samodzielność klientów.

- Porozumienie będzie służyć wymianie informacji, dzieleniu się wiedzą oraz umożliwia szerszą pomoc osobom bezrobotnym. Współpraca pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy przyniesie rezultaty w formie lepszej oferty dla osób bezrobotnych, szczególnie dla osób określonych jako oddalone od rynku pracy – mówi Andrzej Zając, Dyrektor PUP w Bochni.

Dla mieszkańców Powiatu w planie współpracy PCPR i PUP możliwe będzie wykorzystanie szerszego katalogu instrumentów wsparcia o charakterze społecznym, zawodowym, czy edukacyjnym, których dobór jest uzależniony od indywidualnych potrzeb osób i rodzin objętych wsparciem. Klienci z tzw. III profilu, zarejestrowani w PUP będą mogli indywidualnie zgłosić się celem określenia potrzeb oraz potencjałów osobistych oraz skorzystać z usług aktywnej integracji, w tym z usług pracy socjalnej i rehabilitacji.

 

- W odniesieniu do problemów rodzin z terenu Powiatu można mówić o tym, że celem współpracy PCPR i PUP jest integracja społeczna i zawodowa osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Objęcie niektórych klientów PUP dodatkowymi usługami aktywnej integracji w PCPR poprawi i wzmocni ich szanse na zatrudnienie i osobisty rozwój. Osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, zainteresowane nowymi szansami na zmianę w swoim życiu mogą kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  – mówi Elżbieta Paczyńska, Dyrektor PCPR w Bochni.

 

 

inf/kkh