kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Aktywny Samorząd - Powiat Bocheński realizuje program PFRON dla osób z niepełnosprawnościami

Aktywny Samorząd - Powiat Bocheński realizuje program PFRON dla osób z niepełnosprawnościami

Dodano: 25.05.2018 15:00 Aktywny Samorząd - Powiat Bocheński realizuje program PFRON dla osób z niepełnosprawnościami
Zarząd Powiatu Bocheńskiego uzyskał dodatkowe środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 92.650,82 zł dla mieszkańców, którzy napotykają na bariery w poruszaniu się, komunikowaniu się z otoczeniem lub w związku z niepełnosprawnością potrzebują pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej i uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.


W bieżącym roku z puli dodatkowych środków PFRON realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.


  Mieszkańcy Powiatu Bocheńskiego a szczególnie osoby z niepełnosprawnością mogą zasięgnąć bliższych informacji i korzystać z pomocy składając wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni przy ul. E. Windakiewicza 9/5, w dni robocze od 7.30 do 15.30, telefonicznie pod numerem (14) 611-97-40 lub pisząc na adres e-mail:


kh