kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Aktualna sytuacja powodziowa w powiecie

Aktualna sytuacja powodziowa w powiecie

Dodano: 17.05.2010 15:00 Aktualna sytuacja powodziowa w powiecie
Sztab kryzysowy zakończył posiedzenie. Przeanalizowano sytuację w powiecie bocheńskim i omówiono aktualną sytuację związaną z powodzią. Sztab kryzysowy informuje, iż droga krajowa nr 4 jest przejezdna, chociaż nastąpiło spowolnienie ruchu. W związku z powyższym wszelkie dostawy wody jak i pożywienia są możliwe.

Ważną informacją jest też fakt, iż nie ma utrudnień w osobowym ruchu kolejowym.  Infrastruktura gazowa i energetyczna również funkcjonuje prawidłowo. Do godziny 13:00 rozdano 8 tys. worków z piaskiem, łącznie odnotowano 197 zdarzeń w powiecie bocheńskim. Cały czas na terenie powiatu pracuje 340 ratowników, działania bocheńskich strażaków wspierają ochotnicze straże pożarne wpisane do krajowego systemu ratownictwa  oraz jednostki pomocnicze z Krakowa, Tarnowa i Brzeska. W bocheńskim szpitalu w gotowości pozostają wszystkie karetki. Starosta bocheński zwrócił  się z pismem do wojewody małopolskiego o wypożyczenia amfibii z jednostki wojskowej  w Nisku w celu usprawnienia działań ratowniczych.

W chwili obecnej zostało już ewakuowanych 213 osób w gminach Rzezawa, Łapanów i Bochnia. Służby pracują nad zabezpieczeniem budynków, usuwają uszkodzone drzewa oraz cały czas monitorują  sytuację. W większości gmin ma problem z dostępem do czystej wody pitnej, w związku z tym gminy są zobowiązane do organizowania beczkowozów w celu dowożenia czystej wody dla mieszkańców.

Zaledwie dwa lata temu w powiecie bocheńskim został utworzony Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy znajdujący się w budynku Komendy Straży Pożarnej, dzięki któremu dysponujemy teraz realnym narzędziem wsparcia pracy straży – mówi starosta bocheński Jacek Pająk.

Szczegółowy przebieg zdarzeń poniżej, a wszelkie dodatkowe informacje będą aktualizowane na bieżąco.

Sytuacja powodziowa na terenie powiatu bocheńskiego w dniach 16-17 maja 2010r. przedstawia się następująco:

1.   W okresie od godz.8:49 dnia 16 maja 2010r. do godz. 13:30 dnia 17 maja 2010r odnotowano na terenie powiatu bocheńskiego  197 zdarzeń. Działania były prowadzone na obszarze całego powiatu bocheńskiego.

2.   Ilość interwencji w poszczególnych gminach:

1)      Gmina Bochnia-48,

2)      Miasto Bochnia- 56,

3)      Gmina Lipnica Murowana- 13,

4)      Gmina Drwinia- 6,

5)      Gmina Rzezawa- 27,

6)      Gmina Nowy Wiśnicz- 14,

7)      Gmina Żegocina-7,

8)      Gmina Trzciana- 6,

9)      Gmina Łapanów- 20 Zwiększono z rzut z zapory w Dobczycach do przepływu 500m3/s.

3.      Ilość sił i środków biorące udział w zdarzeniach:

1)      KP PSP- GBARt 2/17, GCBA 5/32, GCBARt 5/32,SCRt, SLRchem, SLRR+łódź, SLKw, SKw, SLBus, SLOp, ratowników łącznie- 31,

2)      Siły i środki PSP spoza powiatu: 3 jednostki wraz z łodziami(Kraków, Tarnów, Brzesko), ratowników łącznie 8 ratowników,

3)      OSP z terenu powiatu bocheńskiego: 58 jednodstek,  340 ratowników,

4)      OSP spoza terenu powiatu: OSP Zabierzów Bocheński + łódź,

4.      Ilość osób ewakuowanych:

1)   Gmina Rzezawa: Borek, Krzeczów, Rzezawa- łącznie 30 osób,

2)   Gmina Łapanów: Łapanów-18 osób,

3)   Gmina Bochnia: Siedlec, Cikowice, Damienice, Proszówki, Krzyżanowice

łącznie 165 osób.

5.      W działaniach ratowniczych użyto m.in.: pompy szlamowe, motopompy, łodzie ratownicze, rękawy przeciwpowodziowe, worki na piasek- 8000 szt.

Pierwsze zgłoszenie dotyczące akcji powodziowej w powiecie bocheńskim wpłynęło do Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP w Bochni o godz. 8:49 dnia 16 maja 2010r, zgłoszenie to otrzymano z miejscowości Borek, które dotyczyło podtopienia budynku mieszkalnego.

Przez cały czas trwania akcji prowadzone były działania:

1.     -  Ewakuacja ludzi z budynków mieszkalnych

2.     -  Ewakuacja zwierząt

3.     -  Zabezpieczenie budynków przed zalaniem

4.     -  Pompowanie wody z zalanych obiektów

5.     -  Usuwanie powalonych drzew

6.     -  Monitorowanie rzek w powiecie bocheńskim

Najpoważniejsze akcje:

1.      Miejscowość Borek i Rzezawa - gm. Rzezawa

2.      Miejscowość Łapanów - gm. Łapanów,

3.      Miejscowość Siedlec, Cikowice, Damienice, Proszówki, Krzyżanowice - gm. Bochnia

4.      Miasto Bochnia – zalane ujęcie wody dla miasta oraz oczyszczalnia ścieków

5.      Miejscowość Olchawa- Szkoła Podstawowa gm. Nowy Wiśnicz

6.       Miejscowość Lipnica Murowana- kościół pod wezwaniem św. Leonarda

7.      Bochnia ul. Kolanowska - osuwisko (koparka)

Nieprzejezdne drogi:

1.      Drogi krajowe- utrudniony ruch na trasie K 4 w miejscowości Bochnia ul. Brzeska

2.      Droga wojewódzka nr 966 w miejscowości Łapanów.

3.      Drogi powiatowe w relacji: Krzeczów – Dąbrówka, Nowy Wiśnicz- Królówka, Nowy Wiśnicz- Lipnica Murowana, Kłaj-Bochnia, Łąkta Dolna- Ujazd,