kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » 40 tys. na rozpoczęcie działalności - REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA

40 tys. na rozpoczęcie działalności - REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA

Dodano: 22.04.2010 00:00
Do 30 kwietnia została przedłużona rekrutacja do projektów "Załóż firmę. Zostań kobietą sukcesu" i "Pracuj u siebie". W ramach programu można otrzymać nawet 40 tys. zł bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej.

W projekcie "Załóż firmę. Zostań kobietą sukcesu" mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które spełniają łącznie następujące warunki: są dorosłymi kobietami bezrobotnymi; zamieszkują na terenie województwa małopolskiego w powiatach: oświęcimskim, chrzanowskim, krakowskim, bocheńskim, limanowskim; zamierzają zarejestrować działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego w ww. powiatach i prowadzić ją nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy; nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Priorytetowo będą traktowane kobiety do 34 r. życia, długotrwale bezrobotne, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys. mieszkańców oraz utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników.

W projekcie "Pracuj dla siebie” mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które spełniają łącznie następujące warunki:
są osobami bezrobotnymi w wieku do 25 roku życia; zamieszkują na terenie województwa małopolskiego w powiatach: krakowskim, miechowskim, proszowickim, bocheńskim, limanowskim, myślenickim; zamierzają zarejestrować działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego w ww. powiatach i prowadzić ją nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy; nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Priorytetowo będą traktowane kobiety, osoby zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys. mieszkańców oraz utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników. Preferowane są osoby długotrwale bezrobotne.

Uczestnicy projektów mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na uruchomienie działalności gospodarczej
w wysokości do 40 tys. zł. Uczestnicy projektu, którzy starają się o uzyskanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności
gospodarczej mogą ubiegać się o przyznanie następujących rodzajów wsparcia pomostowego:
- podstawowe wsparcie pomostowe przez pierwsze sześć miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w wysokości 800 zł miesięcznie z przeznaczeniem na pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS;

- przedłużone wsparcie pomostowe na kolejne sześć miesięcy w wysokości 800 zł miesięcznie z przeznaczeniem na pokrycie
obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS, przydzielane
w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy przedsiębiorca jest w sytuacji, która zagraża trwałości realizowanego przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje dotyczące projektów dostępne są na stronach internetowych: www.kobietasukcesu.inbit.pl

oraz www.wsie-projekty.eu