kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Powiat Bocheński na Facebooku
Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla frazy: finansowanie
 • Społeczeństwo i kultura

  ...Stymulowanie społecznych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych,Organizowanie i wspieranie edukacji społecznej we tym zakresie,Wspieranie Duszpasterstwa Niepełnosprawnych Ruchowo Archidiecezji Krakowskiej. Pomoc materialna i organizacja stałej opieki i wypoczynku niepełnosprawnym. Organizacja i finansowanie turnusów rehabilitacyjnych, pielgrzymek, seminariów,Zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Współpraca z innymi organizacjami charytatywnymi, samorządowymi. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z prawem w szczególności...
  Więcej
 • Powiatowy Urząd Pracy zaprasza na bezpłatne konsultacje

  ...Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych...
  Więcej
 • Preferencyjne kredyty dla rolników poszkodowanych przez powódź

  ...Kredyt "klęskowy" inwestycyjny może zostać przeznaczony na finansowanie nakładów związanych z...
  Więcej
 • IX sesja Rady Powiatu w Bochni

  ...Podjęcie Rezolucji Rady Powiatu w Bochni w sprawie wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w...
  Więcej
 • IX sesja Rady Powiatu w Bochni

  ...Została również podjęta Rezolucja Rady Powiatu w Bochni w sprawie wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w...
  Więcej
 • Trzecie posiedzenie Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego

  ...roku na funkcjonowanie powiatowego urzędu pracy, zapoznali się z informacją dotyczącą planowanej współpracy pomiędzy Wojewódzką Radą zatrudnienia a Powiatowymi Urzędami Pracy w ramach Forum Powiatowych Rad Zatrudnienia, podjęli także stanowisko w sprawie wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w...
  Więcej
 • Dobra Jakość Trzeciego Sektora

  ...Finansowanie odbywa się poprzez Europejski Fundusz Społeczny...
  Więcej
 • Pomoc dla osób pokrzywdzonym przestępstwem

  ...finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń...
  Więcej
 • W Civitas Christiana będą debatować na tema zdrowia psychicznego

  ...i zawodowej poprzez doradztwo, poradnictwo, informacje i konsultacje, finansowanie usług wspierających aktywizację....
  Więcej
 • W Civitas Christiana debatowali o zdrowiu psychicznym

  ...na jakie napotykają uczestnicy w procesie integracji społecznej i zawodowej poprzez doradztwo, poradnictwo, informacje i konsultacje, finansowanie usług wspierających aktywizację....
  Więcej
 • Za nowym zadaniem powinny iść pieniądze

  ...Faktycznie, za dużo w nim ingerencji centrum, a za mało instrumentów zapewniających możliwość realizacji zadań samorządowych. Problemem powiatów jest natomiast to, że w praktyce nie mają one własnych źródeł dochodów, a finansowanie zadań opiera się na dotacjach i subwencjach. Naszą sytuację ratuje trochę finansowanie przedsięwzięć lokalnych z funduszy unijnych, ale to źródło nie będzie istniało wiecznie, więc warto już teraz pomyśleć, co będzie dalej....
  Więcej
 • Starosta na Samorządowym Forum Kapitału i Finansów

  ...skutki dla budżetów jst i ewentualne sposoby zrekompensowania utraconych wpływów. Finansowanie i standaryzacja zadań zleconych jst...
  Więcej
 • Pracodawco zamierzasz podnieść kwalifikacje swoje lub swoich pracowników?

  ...kwoty dofinansowania, natomiast pracodawcy z kategorii małych i średnich przedsiębiorstw mogą ubiegać się o finansowanie...
  Więcej
 • Narodowa Loteria Paragonowa

  ...Loteria ma przekonać Polaków, że codzienne wydawanie i branie prawidłowych paragonów fiskalnych podczas zakupów, w restauracji, barze czy u fryzjera ma znaczenie nie tylko przy dochodzeniu praw przez klientów w sytuacjach problemowych, ale także dla uczciwej konkurencji i stanu wspólnego budżetu. To przekłada się na lepsze funkcjonowanie kraju i finansowanie oświaty, służby zdrowia, sportu czy kultury....
  Więcej
 • Małopolski Program Regionalny „Konserwator

  ...Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy z puli przyznanej dla województwa małopolskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W ramach programu za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy finansowane są...
  Więcej
 • Przeprowadzanie i finansowanie dezynfekcji studni po zalaniu falą powodziową

  ...finansowanie... ...Przeprowadzanie i finansowanie dezynfekcji studni po zalaniu falą powodziową...
  Więcej